Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2015

Globaalikasvatus ja uusi POPS

Kevätlukukausi on vierähtänyt jo hiihtolomaviikolle. Onkin aika suunnata katseet kohti uutta peruskoulun opetussuunnitelmaa.

Vastaan tässä postauksessani kysymykseen, että miksi opettajan pitäisi globaalikasvattaa eli miksi globaalikasvatuksen tulisi olla jokaisen opettajan arkityötä. Vastaukselle normipohjan antaa uusi POPS.

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman arvopohja rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, demokratian, kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän elämäntavan kunnioittamiselle. Globaalin vastuun käsitteleminen on opetussuunnitelmatavoitteen lisäksi myös tapa edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa koulumaailmassa.

Uusi opetussuunnitelma sisältää 4 tasoa: 1) Arvopohjan, 2) L-tasot eli laaja-alaiset kokonaisuudet, 3) T-tasot eli oppiainekohtaiset tavoitetasot ja 4) S-tasot eli oppiainekohtaiset sisällöt. Laaja-alaisia kokonaisuuksia on yhteensä 7 ja esittelen niistä tässä kolme, jotka liittyvät vahvasti globaalikasvatuksen tavoitteisiin ja sisältöihin.Jokaisessa kohdassa on myös suora lainaus opetussuunnitelmasta.

1. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
”Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana.”
”Heitä ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä.”
2. Monilukutaito (L4)
”Oppilaille taitoja ymmärtää monimuotoisia kulttuurisen viestinnän muotoja.”
”Tarkastellaan ja pohditaan eettisiä kysymyksiä.”
3. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
”Oppilaille osaamisperustaa kasvaa aktiiviseksi kansalaiseksi.”
”Oppilaat harjoittelevat asioiden kriittistä tarkastelua ja sovittelua.”
”Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.”
”Heitä ohjataan ymmärtämään omien tekojen ja valintojen vaikutuksia.”

L-tasot läpileikkaavat jokaista oppiaineitta. Tästä syystä JOKAINEN OPETTAJA ON GLOBAALIKASVATTAJA. Nostan tässä esimerkeiksi globaalikasvatusteemojen näkymisen oppiainesisällöissä kuvaamataidon ja äidinkielen OPSit.

Oppiainesisällöt (S-tasot)
Kuvataide (3-6 lk)
”Oppiaineen tehtävä on ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin.”
Äidinkieli & kirjallisuus (3-6 lk)
”Muiden oppiaineiden ja kotien kanssa auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa.”
”Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. ”

Lopuksi vielä muutama lainaus OPSin toimintakulttuurin kehittämistä tukevista periaatteista, jotka ovat yhteneväisiä globaalikasvatuksen kanssa.

Hyvinvointi ja turvallinen arki: ” Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan.”
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus: ”Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikallinen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Oppivassa yhteisössä kotikansainvälisyys on tärkeä voimavara.”

Osallisuus ja demokraattinen toiminta: Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi.
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo: ”Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä. Samanarvoisuus ei merkitse samanlaisuutta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista.” Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)

Näiden sitaattien tarkoituksena on osoittaa mustaa valkoisella siitä, miksi globaalikasvatus on jokaisen opettajan velvollisuus. Globaalikasvatus ei saa jäädä vain koulun kieltten tai katsomusaineiden open tai kv-vastaavan harteille, vaan globaalikasvtuksen tulisi olla kouluarjessa mukana jokaisella opella. Parhaiten globaalikasvatus onnistuu osallistavilla ja toiminnallisilla menetelmillä. Vinkkejä löydät osoitteesta: http://www.maailmankoulu.fi

Advertisement

Sähköä globaalikasvatukseen

Maailmankoulu piti Tampereen Tuunaa tuntisi-koulutusmessuilla työpajan Maailmankoulun sähköisestä materiaalipankista. Koska paja oli tupaten täynnä, eikä kaikki halukkaat valitettavasti mahtuneet mukaan, kirjoitan tähän teille kaikille muutamia vinkkejä, joita pajassa esiteltiin.

Aluksi kävimme läpi globaalikasvatuksen määritelmää ja tehtävää sekä globaalikasvtuksen näkyvyttää uudessa perusopetuksen OPSISSA (eli POPS2016). Kirjoitan tästä aiheesta jonakin päivänä ihan oman artikkelin.

Sitten klikkasimme itsemme Maailmankoulun sähköiseen materiaalipankkiin. Olethan sinäkin jo tutustunut sivuun? Jos et, niin käy sukeltamassa laajaan ja äärettömän laadukkaaseen sivustoon www.maailmankoulu.fi.

Sähköisestä materiaalipankista löytyy:
– Aihekohtaiset vinkit: Etsitkö tietoa tai osallistavia menetelmiä esimerkiksi ihmisoikeuksien, lasten oikeuksien tai ympäristökasvatuksen käsittelyyn oppitunnillesi? Aihekostaisista vinkeistä löytyy apua kaikkiin globaalikasvatuksen teemojen käsittelyyn.
– Oppiainekohtaiset vinkit: Pohditko, miten globaalikasvatus liittyy esimerkiksi liikunta- tai käsityötuntiin? Etsitkö globaalikasvatusmateriaalia matikan tunnille? Täältä löydät kaikkiin oppiaineisiin globaalikasvatusmateriaalia ja -menetelmiä.
– Virtuaalimatkalaukut: Tahtoisitko hyödyntää Maailmankoulun matkalaukkuja, mutta ne ovat varattuina tai et asu Maailmankoulu-paikkakunnalla? Ei hätää. Virtuaalimatkalaukuista löytyy sekä ala- että yläkoulun käyttövalmiita tuntisuunnitelmia, joita voit hyödyntää välittömästi paikkakunnasta riippumatta.
-Teemapäivävinkit: Lisää loistavia, käyttövalmiita tuntisuunnitelmia löytyy teemapäivävinkeistä. Teemapäivät on jaoteltu kevät ja syyslukukausiin.
– Aamunavausmateriaali: Mietitkö, että mistä löytyisi aikaa globaalikasvatukselle? Aloita vaikka globaalikasvatusaiheisesta aamunavauksesta. Valmiit aamunavausmateriaalit teksteineen, videoineen ja musiikkeineen löytyvät tästä kohdasta.
– Tampereen seudun info kuten koulutukset, matkalaukkukuvaukset ja varausohjeet löytyvät kohdasta Yhteystiedot -> Tampere.

Sähköisiä menetelmiä

Sähköisen materiaalipankin etusivun oikeassa laidassa on linkki Menetelmiä globaalikasvatukseen (ks. kuva). Linkin takaa löytyy useita eri globaalikasvatusmenetelmiä, mutta sähköä luokkahuoneeseen kaipaavat voivat tehdä ryhmänsä kanssa vaikka digitarinan, jossa yhdistyy kaksi uuden OPSin tavoitetta yhdellä iskulla: globaalikasvatus ja tvt. Digitarinaan tarvitaan kuvia (valokuvat, skannatut kiiltokuvat, piirretyt kuvat..), musiikkia, kertojaääni sekä ohjelma digitarinan kokoamiselle. Nettisivuiltamme löytyy tarkat ohjeet digitarinan tekoon Prezinä.

Jos koet olevasi vielä tvt-aloittelija, niin voit hyödyntää valmiita globaalikasvatuksen nettipelejä sähköisillä tunneilla. Vinkkejä hyvistä nettipeleistä löytyy Menetelmä-linkin alta kohdasta Nettipelit. Alkuopetukseen sopii esimerkiki mainiosti Kalle-vaarin interaktiivinen tarina siirtolaisuudesta ja isommille Planin Maailman ympäri-peli.

Ryhmän kanssa leffaan tai Ilmari-vierailija luokkaan!

Elokuviin luokan kanssa! Kevään Koulukino-näytöksissä ovat globaalikasvatus-teemat vahvasti mukana. Tässä esimerkkejä pirkanmaalaisille Niagaran näytöksistä. Koulukino-näytöksen voi tilata myös muilla paikkakunnilla. Opelle maksuton, oppilaalle 5e.

Yläkoulu ja lukio:
Sami Laitinen: MUUTOKSII
(Suomi 2014) 88 min -K12- 5€
Herttoniemeläiset Antti (12) ja Muhis (12) ovat parhaita kavereita. Muhiksen perhe on kotoisin Somaliasta. Poikien ystävyys joutuu koetukselle, kun tapahtuu jotain järkyttävää. Yhteisen salaisuuden äärellä Antti ja Muhis vannovat ikuista ystävyyttä. Tapahtumat kiristävät entisestään skinien ja somalien jo tulenarkoja välejä…

Timo Peltokangas: AUTOLLA NEPALIIN
(Suomi 2014) 102 min -S- 5€
Juholla on unelma oikeudenmukaisemmasta maailmasta. Tehdessään töitä Aasiassa erityisesti kastittomien huonot olot Nepalissa ovat jääneet hänen mieleensä. Juho haluaa löytää tavan auttaa heitä. Unelmasta kasvaa suurempi, kun Juhon ystävät liittyvät mukaan projektiin ja he lähtevät pakettiautolla matkalle Nepaliin tavoitteenaan saada huomiota kastittomien oloille ja erityisesti paikalliselle naisten turvakodille.

Alakoulu:
Paul King: PADDINGTON
(UK 2014) 95 min -K7/4- 5€ (dubattu ja originaaliversio)
Marmeladivoileipiä rakastava karhuherra päätyy Paddingtonin juna-asemalle, kaulassaan lappu: ”Huolehtikaa tästä karhusta. Kiitos.”. Ystävällinen Brownin perhe nimeää karhun Paddingtoniksi ja antaa sille tilapäisen kodin.. Elokuva käsittelee maahanmuuttoa aidosti ja valloittavasti.
Lisätietoja ja varaukset: www.elokuvakeskus.fi/niagara, muilla paikkakunnilla ks. Koulukinon nettisivut

Kestävää kehitystä, ilmastonmuutosta osallistavasti yläkoululaisille:

Tulevaisuus ei tapahdu – se tehdään! Ilmari-kouluvierailulla matkataan 15-vuotiaan Vennin mukana tutustumassa ilmastonmuutoksen ratkaisuihin Nigeriassa, Brasiliassa ja Suomessa. Matkan aikana keskustellaan siitä, millainen onnellinen tulevaisuus voisi olla, miten maailmaa voidaan muuttaa, ja miten nuoret voivat olla mukana ratkaisemassa ilmastonmuutosta. Yläkouluille suunnattu Nuorten akatemian Ilmari-vierailu kestää 75-90 minuuttia.
Vierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Oulu, Rovaniemi, Seinäjoki (50 km säteellä)

Lue lisää ja tilaa vierailu: http://www.nuortenakatemia.fi/fi/hankkeet/ilmari/

Globaalikasvatuksen aakkoset

G Globaali eli maailmanlaajuinen

L Lasten oikeuksien sopimus on merkittävä asiakirja ja kuuluu jokaisen open ihmisoikeuskasvatukseen.

O Osallistavat menetelmät laajentavat sekä oppilaan että myös opettajan perspektiiviä.

B Benin on valtio Länsi-Afrikassa. Siellä on mm. 110 jalkapalloseuraa ja ala-asteella opetus on pakollista ja ilmaista.

A Arvokasvatus kuuluu globaalikasvatukseen. Yksi keskeinen arvo on väkivallattomuus.

A Asennekasvatusta tarvitaan tietojen ja taitojen opettamisen lisäksi.

L Laaja-alaiset kokonaisuudet ja oppiaineiden sisällöt uudessa POPSissa sisältävät globaalikasvatuksen teemoja.

I Ihmisoikeudet ovat globaalikasvatuksen yksi viidestä pääteemasta.

K Kestävä kehitys sisältää ympäristökasvatuksen lisäksi sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen.

A Arvomaailma lähtee kehittymään jo varhaisella iällä. Matka vastuulliseksi maailmankansalaiseksi on elämänmittainen.

S Silmät ja mieli avataan maailman erilaisille todellisuuksille.

V Vastuu itsestä, omista valinnoista ja muista ihmisistä globaalisti. Vapaus ja vastuu kulkevat aina käsi kädessä.

A Arjen ristiriitatilanteiden selvittäminen koulussa on rauhankasvatusta ruohonjuuritasolla.

T Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus ovat normikriittisellekin tärkeitä normeja.

U Ulkoasianministeriö tukee Maailmankoulu-hanketta

S Suomi on kulttuurisesti moninainen maa. Pysytään positiivisessa vuorovaikutuksessa!

TASA-ARVOINEN KOHTAAMINEN PÄIVÄKODISSA –koulutus Tampereella

28.4.2015 klo 13-16
Vanhan kirjastotalon Luentosali, Keskustori 4, Tampere

Miten sukupuolisensitiivinen kasvatus eroaa sukupuolineutraalista kasvatuksesta? Onko tasa-arvo varhaiskasvatuksessa toiminnan lähtökohta vai tavoite? Kuinka tasa-arvoa voi mitata ja arvioida?

Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa-koulutus tarjoaa perustiedot sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta. Osallistujat tutustuvat erilaisiin käytännönläheisiin kartoitusmenetelmiin, joiden avulla työyhteisön tasa-arvoisuutta voi helposti arvioida ja kehittää. Koulutuksen tavoitteena on herättää pohtimaan tasa-arvoa uudella tavalla ja sen kytkeytymistä arjen toimintaan.

Koulutuksen sisältö
Koulutus sisältää tutkimustietoa ja teoriaa tasa-arvoisesta varhaiskasvatuksesta, kokemuksia kehittämishankkeissa tehdystä työstä sekä pohdintatehtäviä. Lisäksi osallistujat saavat konkreettisia työkaluja, joiden avulla voi havainnoida tasa-arvotilannetta omassa työyhteisössä.

Koulutuksesta saat itsellesi materiaalipaketin.
Koulutuksessa on kahvitarjoilu. Koulutus on maksuton.

Kouluttaja
Reija Katainen, Naisasialiitto Unioni ry/ Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hanke
reija.katainen (at) naisunioni.fi, puh 044 785 2879

Palautetta aiemmista koulutuksistamme:
”Herätteli työyhteisössä keskustelua. Varmasti jatkamme havainnointia ja keskustelua.”
”Oli hyvä kun oli lähellä omaa työtä.”
”Toimi omaa pohdintaa ruokkivasti.”
”Erittäin hyvä ja tarpeellinen koulutus. Hyvät materiaalit.”

Koulutuksen järjestää Tampereen seudun Maailmankoulu

Ilmoittautuminen 20.4.15 mennessä Maailmankoulun koordinaattorille
Heidi Meltovuo, 040-3579684, etunimi.sukunimi@tampere.fi