Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2016

Tilaa kouluvierailijat pitämään globaalikasvatuksen toimintapäiviä ryhmällesi!

Rauhankoulun ilmaiset toimintapäivät ovat tarjolla Tampereen kouluille
syyskaudella 2016.
Varaukset kannattaa tehdä ajoissa, sillä Rauhankoulu-päiviä on
rajoitettu määrä.

Rauhankoulu tarjoaa koululuokille ja opiskelijaryhmille
toimintakokonaisuuksia, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draaman
työtavat.
Keskeisiä teemoja ovat globaalit kehityskysymykset, ihmisoikeudet,
konfliktien syiden tarkastelu ja rauhanomainen ratkaisu,
yhdenvertaisuus, aktiivinen kansalaisuus sekä globaaliin vastuuseen
kasvaminen.
Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat uusia opetussuunnitelmia ja
laaja-alaista osaamista sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä menetelmänä.
Sisällön painotuksia on mahdollista muokata opettajan toiveiden mukaan.

Kouluvierailuja toteutetaan syys-joulukuussa arkipäivisin klo 8-15 välillä.
Rauhankoulun toimintapäivän kesto on 2-3 tuntia.
Tilana voi toimia esimerkiksi liikuntasali tai suurehko luokkahuone,
josta pulpetit voidaan siirtää sivuun.
Rauhankoulussa suositeltava ryhmäkoko on 14–26 oppilasta.

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton ja Rauhankasvatusinstituutti ry:n
yhteistä
globaalikasvatustoimintaa, joka noudattaa YK:n yleisiä
rauhankasvatustavoitteita.
Rauhankoulua toteutetaan vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön
tuella.

Rauhankoulun esite (Tampere 2016)-1, josta löytyy tietoa Rauhankoulun
toimintapäivistä ja niiden varaamisesta.

 

Advertisement

Maailmankansalaisena Pirkanmaalla-teemavuosi ja kilpailu

Mitä maailmankansalaisuus on? Kuka on maailmankansalainen? Mitä taitoja tällä toiset huomioivalla ja kestävää tulevaisuutta rakentavalla aktiivisella kansalaisella meidän ryhmässä, yhteisössä tai maailmassa on?

Teemavuosi ja kilpailu on suunnattu koko kasvatusalan ja yleissivistävän opetuksen oppilaitoksille ja oppilaille. Kilpailusarjoina ovat 1. varhaiskasvatus 2. alakoulut 3. yläkoulut ja lukiot. Maailmankansalaisen kilpailu 2016-17

Inspiroivaa uuden lukuvuoden alkua kaikille globaalikasvatuksen ystäville!

Uudet opetussuunnitelmat kutsuvat ilmiöiden ja taitojen oppimisen pariin. Monessa koulussa on viime keväänä pohdittu monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja teemaopintoja, joihin globaalikasvatuksen aiheet antavat mainiota tarttumapintaa. Esimerkiksi aAktiivinen maailmankansalaisuus, kestävä kehitys ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ovat hienoja ja ajankohtaisia teemoja, joihin kouluissa voidaan sukeltaa.

 

Jaamme tässä blogissa muiden ajankohtaisten aiheiden lisäksi Tampereen seudun koulujen ja päiväkotien kv- ja globaalikasvatusaiheisten tapahtumien kuvia ja uutisia sekä kuvauksien kouluissanne ideoiduista moksu-/TO-/kv-kursseista. Yhteydenotot ja materiaalit Maailmankoulun yhteysopettajien kautta sähköpostitse.

 

Mukavaa koulun aloitusta!