Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2016

Draaman työkaluja opetukseesi

Kiinnostavatko tarinat maailmalta, osallisuus, yhdenvertaisuus, rauhankasvatus sekä toiminnalliset menetelmät ja materiaalit näiden teemojen käsittelyyn opetustyössä?

Maksuton koulutus on suunnattu yläkoulun ja lukion opettajille sekä muille opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Aika: 9.11.2016 klo 13 – 16

Paikka: Kokoustila Stenvall, Monitoimitalo, Tampere. Osoite: Satakunnankatu 13

Järjestäjät: Koulutuksen järjestävät Rauhankoulu ja Tampereen Maailmankoulu

 

Maailmankansalaisen perustaitojen opetus, globaalikasvatus on toimintaa, joka avaa ihmisten silmät ja mielen maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää heissä halun toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Draaman keinot ovat välineitä aidon dialogin mahdollistavalle pedagogiikalle, ne ovat ajatteluprosessia tukevia rakennuspalikoita, joilla laaja-alaista opetusta on helppo toteuttaa kaikissa oppiaineissa.
Koulutuksen tavoitteena on:

  • Saada omakohtainen elämys tai idea siitä, miten toteuttaa maailmankansalaisen perustaitojen oppimista nuorten kanssa toiminnallisesti.
  • Tarjota toimiva kokonaisuus, draamatarina, jota osallistujat voivat suoraan hyödyntää omissa ryhmissään.
  • Antaa välineitä viedä uuden opetussuunnitelman oppimisnäkemystä koulutyön arkeen draaman keinoin.
  • Koulutuksesta saat itsellesi materiaalipaketin!

 

Koulukseen kuuluu välipala, kerrothan ilmoittautuessasi allergiasi. Koulutus on maksuton.

Ilmoittautumiset viimeistään 2.11.16 maailmankoulu(at)tampere.fi

Koulutukseen otetaan 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Mainosta saa levittää eteenpäin omalla koululla.

 

Rauhankoulu järjestää kouluille ja opiskelijaryhmille maksuttomia toimintapäiviä, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draamamenetelmät. Keskeisiä teemoja ovat globaalit kehityskysymykset, ihmisoikeudet, rauha, yhdenvertaisuus, aktiivinen kansalaisuus ja globaaliin vastuuseen kasvaminen. Rauhankoulu on toiminut vuodesta 1998. Toimintaa on Turussa, Tampereella, Vaasassa ja pääkaupunkiseudulla.

Advertisement

Maailmankansalaiseksi kasvamisen ja kasvattamisen haasteita ja oivalluksia-koulutus

Uusi OPS, PISAn globaalikasvatustavoitteet, maailmankansalaisen kompetenssit.. Mitä näitä nyt on? Mistä aika? Mistä ideat? Kuka tekee?

 Globaalikasvatus ei ole lisätyötä kiireiselle opettajalle. Se ei ole toimintaa, johon pitäisi etsiä lisäaikaa koulun oppiaine- ja kurssisisältöjen ulkopuolelta. Opetussuunnitelma normittaa globaalikasvatukseen. Globaalikasvatus löytyy OPSin jokaiselta tasolta (niin perusopetuksesta kuin lukiostakin) arvoperustasta, toimintakultuuriin – tavoitteista laaja-alaisiin kokonaisuuksiin ja niihin jokaiselle opettajalle tuttuihin sisältöihin. Siksi globaalikasvatus kuuluu jokaiseen aineeseen ja koulun toimintakulttuuriin luontevasti. Esimerkiski monialaisia moksuja ja lukion teemaopintoja mietittäessä on helppo lähteä toteuttamaan OPSia globaalikasvatusteemaisen kurssin kanssa. Tässä siihen yksi malli koulun oman ideoinnin inspiraatioksi. Powerpoint-esietykseen on kirjattu auki myös kurssin toteuttamisessa aktualisoituvat OPSin tasot. Malli on Kestävää tulevaisuutta rakentamassa-hankkeessa ideoitu teemaopinto-kurssi. Hanketta tukee Opetushallitus.

kestavaa-tulevaisuutta-rakentamassa_hanke

TekLussa rakennetaan kestävää tulevaisuutta

Tampereen teknillinen lukio starttaa kv-hankkeen, jonka perusta on kotikansainvälisyydessä. Hankkeen puitteissa suunnitellaan globaalikasvatushenkinen teemaopinto-kurssi Kestävää tulevaisuutta rakentamassa. Kurssin kantavina aiheina ovat kestävä kehitys (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen), aktiivinen maailmankansalaisuus ja kulttuurien välinen viestintä. Kurssi yhdistää etiikan, maantieteen ja englannin opetusta.

Tavoitteena on opettaa Agenda 2030-ohjelmaan liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita, lisätä oppiainerajat ylittävää opetusta, tuoda OPSin arvoperustaa näkyväksi koulun arkeen sekä juurruttaa seudullista kv-suunnitelmaa käytäntöön. Kurssilla opiskellaan toiminnallisissa työpajoissa, tehdään vierailuja, järjestetään koko koululle teemapäivä sekä belgialaisille vaihto-opiskelijoille ohjelmaa. Kurssi toimii pilottina muille kouluille. Kestävää tulevaisuutta rakentamassa-hanke on saanut OPH.lta tukea.