Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2017

Maailmankansalaisena Pirkanmaalla-oppilastöiden näyttely

Tule tutustumaan Tampereen lasten ja nuorten töihin
Hervannan kirjastoon 27.2.–10.3.2017!
Kahdeksan pirkanmaalaisen kunnan lapset ja nuoret ovat pohtineet
maailmankansalaisuutta ja hyvän elämän edellytyksiä eri näkökulmista kuluvan
lukuvuoden aikana. Mukana ovat olleet ahkerat ryhmät päiväkodeissa ja
kouluissa aina varhaiskasvatuksen väestä lukioiden oppilaisiin asti. Millaisia
näköaloja Pirkanmaalta muuttuvaan maailmaan ponnistava uusi sukupolvi on
aiheeseen löytänyt?

maailmankoulu_paikalliset_nayttelyt_2017_tampere-1 Tästä löytyy mainos näyttelyyn. Sen voi printata kouluun vaikka opettajanhuoneen seinälle.

Advertisement

Teemaopintoina kestävän tulevaisuuden rakentaminen

GLOPS - Kansainvälisyys, globaalikasvatus ja OPS

teklu-01 Maailma 2030 -näyttely ja työpiste

Tampereen teknillisessä lukiossa on järjestetty tänä lukuvuonna lukion uuden opetussuunnitelman mukainen teemaopintojen TO1 kurssi, jossa yhdistyvät maantiede, biologia, filosofia ja englanti. Kestävää tulevaisuutta rakentamassa -kurssilla tutustutaan kestävään kehitykseen, aktiiviseen maailmankansalaisuuteen sekä kulttuurien väliseen viestintään. Kurssi koostuu toiminnallisista oppitunneista, vierailuista ja työpajoista. Työpajojen teemat ovat seuraavat: Ihmisoikeudet ja konfliktien ratkaisu, ympäristö ja luonto sekä Intercultural communication

teklu-04 ”Ruoka ei ole roskaa”

Lisäksi kurssilaiset suunnittelivat ja järjestivät teemapäivän, jonka aikana kaikki lukion oppilaat tutustuivat kestävän tulevaisuuden eri osa-alueisiin. Tavoitteena oli, että opiskelijat pääsevät toiminnallisesti oppimaan ihmisoikeuksista, kestävästä kehityksestä ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta sekä miettimään tapoja, joilla pystyy omissa valinnoissaan huomioimaan nämä osa-alueet.

Kurssin opiskelijat jakautuivat ryhmiin, valitsivat aiheet ja suunnittelivat työpajat, joissa oli tiedollisia ja toiminnallisia sisältöjä. Työpajoja oli YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030), vihapuheesta, kestävästä vegaaniruoasta, kriisinhallintajoukkojen toiminnasta, valtioiden velkaantumisesta, nälänhädästä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta eläimiin (uhanalaiset eläimet). Opiskelijat valitsivat teemat itse omien kiinnostustensa mukaan. Moniin työpajoihin…

View original post 202 more words