Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2017

Tilaa kouluvierailijat pitämään globaalikasvatuksen toimintapäiviä ryhmällesi!

Rauhankoulun esite (Tampere 2017)

Rauhankoulun toiminta on maksutonta Tampereen kouluille.
Syyskauden varaukset kannattaa tehdä ajoissa, sillä Rauhankoulu-päiviä
on tarjolla rajoitettu määrä.

Rauhankoulu tarjoaa peruskoulun 4.– 9. luokille ja lukioryhmille
toimintakokonaisuuksia, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draaman
työtavat.
Keskeisiä teemoja ovat globaalit kehityskysymykset, ihmisoikeudet,
konfliktien syiden tarkastelu ja rauhanomainen ratkaisu, aktiivinen
kansalaisuus sekä globaaliin vastuuseen kasvaminen.
Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat uusia opetussuunnitelmia ja
laaja-alaista osaamista sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä menetelmänä.
Sisällön painotuksia on mahdollista muokata opettajan toiveiden mukaan.

Tampereella kouluvierailuja toteutetaan koko syyslukukauden ajan.
Rauhankoulun toimintapäivän kesto on 2–3 tuntia.
Tilana voi toimia esimerkiksi liikuntasali tai suurehko luokkahuone,
josta pulpetit voidaan siirtää sivuun.
Rauhankoulun pajoissa suositeltava ryhmäkoko on 14–26 oppilasta.

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton ja Rauhankasvatusinstituutti ry:n
yhteistä
globaalikasvatustoimintaa, joka noudattaa YK:n yleisiä
rauhankasvatustavoitteita.
Rauhankoulua toteutetaan vuosina 2017 – 2018 ulkoministeriön
globaalikasvatustuella.

Liitetiedostona (yllä) on esite, josta löytyy tietoa Rauhankoulun
toimintapäivistä ja niiden varaamisesta.

Advertisement