Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2019

Tilaa kouluvierailijat pitämään globaalikasvatuksen draamapajat ryhmällesi

Rauhankoulu tarjoaa peruskoulun 4. – 9. luokille toimintakokonaisuuksia, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draaman työtavat. Toiminta on maksutonta Tampereen kouluille.

Keskeisinä teemoina ovat globaalit kehityskysymykset, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030), osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Draaman avulla harjoitellaan toisen asemaan eläytymistä, erilaisten näkökulmien ottamista ja ongelmanratkaisutaitoja.

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä menetelmänä. Sisällön painotuksia on mahdollista muokata opettajan toiveiden mukaan.

Varaa nyt Rauhankoulua ryhmällesi syyskaudelle!

Rauhankoulun kokonaisuus muodostuu kullekin ryhmälle kahdesta globaalikasvatuksen draamapajasta (kesto on 2 – 3 oppituntia) sekä ennakko- ja välitehtävästä. Tilana voi toimia esimerkiksi suurehko luokkahuone, josta pulpetit voidaan siirtää sivuun. Suositeltava ryhmäkoko on 14 – 26 oppilasta.

Liitetiedostona on esite, josta löytyy tietoa Rauhankoulun toimintapäivistä ja niiden varaamisesta.

Lisää tietoa sisällöistä nettisivuillamme: rauhankoulu.fi
Rauhankoulun varaukset voi tehdä numeroon 050 597 9629
tai sähköpostitse: rauhankoulu (at) rauhanliitto.fi
Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Lukuvuonna 2019-2020 Rauhankoulun toimintakokonaisuudet toteutetaan ulkoministeriön globaalikasvatustuella.

Advertisement

Ovet auki maailmaan! Kielet, kulttuurit ja kansainvälisyys varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

 

Aika: Torstaina 3.10.2020 kello 13.30 – 16.30

Paikka: Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13, 33100 Tampere

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen henkilöstö ja muut aiheesta kiinnostuneet

Koulutuksen sisältö:

aloitusluento: ”Kielitietoisuus kasvatuksessa ja opetuksessa” Katja Mäntylä, professori, Turun yliopisto

varhaiskasvatus työpaja 1:”Arjen työkaluja kv- ja kielikasvatukseen varhaiskasvatuksessa” Anu Lumiaho, LTO, Kalkunvuoren päiväkoti

varhaiskasvatus työpaja 2: ”Ovet auki maailmaan: maailmankansalaisen taidot ja kv-yhteistyö varhaiskasvatuksessa” Tommi Sidoroff, esiopettaja, Kurikankulman koulu ja Tarja-Kaarina Lääperi, opettaja, Tampereen seudun Maailmankoulu

https://tampere.eeventti.fi/koulutukset/ovet-auki-maailmaan-varhaiskasvatus-879

perusopetus työpaja 1:”Kulttuuritietoisia käytänteitä opetukseen” Maija Yli-Jokipii, väitöskirjatutkija, yliopisto-opettaja, Div-Ed-hanke, Tampereen yliopisto

perusopetus työpaja 2: ”Ovet auki maailmaan: maailmankansalaisuus ja vastuullisuus koulujen kansainvälisessä yhteistyössä” Tiina Sarisalmi, projektikoordinaattori, Oriveden kaupunki

https://tampere.eeventti.fi/koulutukset/ovet-auki-maailmaan-perusopetus-880

Koulutus koostuu yhteisestä luennosta ja kahdesta 45 minuutin mittaisesta työpajasta. Pajoissa käsitellään kielten opetusta, kieli- ja kulttuurikasvatusta sekä kansainvälisyyttä eri näkökulmista, keskustelulle tilaa antaen. Valitse ilmoittautuessa osallistutko varhaiskasvatuksen vai perusopetuksen pajoihin. Koulutuksessa on kahvitarjoilu tauon aikana.

Koulutuksen aikataulu:

13.30 aloitus

13.35-14.20 yhteinen luento

14.20-14.30 keskustelua

14.30-14.55 kahvitus

14.55-15.40 pajat

15.45-16.30 pajat

Koulutukseen mahtuu max. 30 henkilöä varhaiskasvatuksen ryhmään ja 30 henkilöä perusopetuksen ryhmään. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.9.2019.

Koulutuksen järjestäjinä toimivat Tampereen kaupunki sekä Alueellinen kv-kehittämishanke.

Globaalikasvatusta lukio-opettajille filosofian ja elämänkatsomustiedon ainetiimissä

Rauhankasvatusneuvolan Hanna Niittymäki pitää työpajan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä.

Heidi Meltovuo esittelee Manchesterin yliopistossa kehitetyn eettisen globaalikasvatuksen työkalun ja eettisen ongelman käsittelyyn muokattavissa olevan opetuskokonaisuuden (esimerkkiteemana ilmastonmuutos).

Iltapäiväkahvit tarjotaan.

Ainetiimikoulutus sopii filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien lisäksi kaikille globaalikasvatuksesta kiinnostuneille lukio-opettajille.

Aika: 23.10.19 klo 12-16

Paikka: Tampereen teknillinen lukio, L-rakennus

Ilmoittautuminen:

https://osake.eeventti.fi/koulutukset/filosofian-ja-elamankatsomustiedon-ainetiimin-tapaaminen-874