Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2019

Eettisen globaalikasvatuksen työkalu ja tuntisuunnitelmat: Ilmastonmuutos

HEADSUP –kysymyspatteristo

Kehittäjät: Dr. Karen Pashby (Manchester Metropolitan University) Dr. Louise Sund (Örebro University ja Mälardalen University)

https://www2.mmu.ac.uk/media/mmuacuk/content/documents/esri/projects/teacher-resource-project/Ethical-Global-Issues-Finnish.pdf

-Tuntisuunnitelmien aikataulua voi tiivistää kahteen oppituntiin tai vaihtoehtoisesti muokata syvällisempäänkin käsittelyyn esimerkiksi teemakurssille

-Työväline sopii minkä tahansa kestävän kehityksen teeman eettiseen tarkasteluun

-Pilotoitu Tampereella FI2-kurssilaisten kanssaprotest-2265287_960_720

VIITEKEHYS

“Vuonna 2015 kansallisvaltiot ympäri maailman hyväksyivät Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG), jotka ohjaavat kaikkien valtioiden toimia kohti parempaa elämää yhteisellä planeetallamme vuoteen 2030 mennessä. Tavoite 4 peräänkuuluttaa kaikille korkealaatuista koulutusta. Tavoite 4.7 vaatii, että kaikki oppijat saavat koulussa kestävän kehityksen ja maailmankansalaisuuden edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot muiden arvoperusteisten koulutusmuotojen lisäksi.”  Artikkeli s. 2

Unescon globaalikasvatuksen määritelmän mukaan globaalikasvatuksen tavoitteena on:

Tukea oppilaita uudelleenarvioimaan oletuksia, maailmankatsomuksia ja valtasuhteita valtavirtaisissa keskusteluissa ja ottamaan huomioon systemaattisesti aliedustetut/marginalisoituneet ihmiset/ryhmät.” Artikkeli s. 2

LOPS2019 LUONNOS

Sivistys on taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan avulla. ..taito ja tahto käsitellä inhimillisten pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välisiä ristiriitoja eettisesti, myötätuntoisesti ja ratkaisuja etsimällä

Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan välttämättömyys..Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Lukio-opetus kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön ja maailmankansalaisuuteen YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n mukaisesti.

  • Eettisyys mainittu n. 50 kertaa
  • Kriittisyys mainittu 134 kertaa
  • Laaja-alaisuus. Opintokokonaisuudet, moduulien yhdistäminen (oppiainerajojen madaltaminen, ylittäminen)

Kestävän tulevaisuuden rakentamisen teemana: ilmastonmuutos

Menetelminä: Kriittinen media-analyysi, HEADSUP- kysymyspatteristo

Tavoitteena: Stereotypioiden purku, normikriittisyys, valtavirta-ajattelun purkaminen, maailmankuvan avartaminen, oman toiminnan arviointi

Sisällöt: Filosofia, ET, äidinkieli, S2, maantiede, yhteiskuntaoppi, historia, psykologia, uskonto, miksei myös menelminä kuvaamataito ja tvt?

Eettisen globaalikasvatuksen työkalu ja tuntisuunnitelmat

Ilmastonmuutos, ilmiön kriittinen tarkastelu  (Liite 1)

Termejä kriittisen analyysin tueksi (Liite 2)

Advertisement

Kirjalitta liikuttaa!

Lastenkirjainstituutin ja Sanataideyhdistys Yöstäjän järjestämä Kirjalitta -sanataide- ja lastenkirjallisuusfestivaali järjestetään Tampereella viidettä kertaa. 4.–10.11.2019 järjestettävän festivaalin teemana on liikunta ja urheilu.

Kirjalitta 2019 nostaa esiin liikunta-, urheilu- ja peliaiheista lastenkirjallisuutta ja pohtii, miten tarinat ja liikkuminen yhdistyvät toisiinsa. Festivaaliviikon ohjelmaan kuuluu tuttuun tapaan kirjailija- ja asiantuntijavierailuja, sanataidepajoja ja esityksiä, Nuoret kirjoittavat kaupunkia -tekstinäyttely, Kirjalitan koululaispäivä Metsossa torstaina 7.11, Kirjaviisaat-kirjatietokilpailu, Nuortenkirja nyt! -seminaari sekä Kirjalitan päätapahtuma Kulttuuritalo Laikussa ja Lastenkulttuurikeskus Rullassa lauantaina 9.11.

Tutustu Kirjalitta-viikon ohjelmaan osoitteessa www.kirjalitta.fi.

Kirjalitta on koko perheen lastenkirja- ja sanataidefestivaali, jossa kirjat astuvat ulos kansistaan, tekstit yllättävät kulkijan odottamattomissa paikoissa, ja jossa kirjat, kirjailijat ja nuorten omat tarinat kohtaavat. Vuodesta 2015 saakka järjestetty festivaali tarjoaa lapsiperheille ja nuorille oivaltavia tilaisuuksia tarttua tarinaan, lasten ja nuorten omia tekstejä unohtamatta. Festivaalin järjestävät Lastenkirjainstituutti ja Sanataideyhdistys Yöstäjä yhdessä tamperelaisten ja valtakunnallisten kirja- ja lastenkulttuuritoimijoiden kanssa.

Kirjalittaa voi seurata myös somessa tunnisteilla #kirjalitta ja #kirjalittaliikuttaa.

Ja nyt keksimään, miten Kirjalittaa leikitään:

https://kirjalitta.fi/2019/09/23/osallistu-kilpailuun-kuinka-kirjalittaa-leikitaan/

 

 Lisätiedot:
Minttu Tervaharju, Sanataideyhdistys Yöstäjä

Uusi verkkokoulutus tarjoaa avaimia kestävän kehityksen koulukulttuurin rakentamiseen – ilmoittaudu nyt!

Kuinka rakentaa yhdenvertaista ja moninaisuutta arvostavaa kouluyhteisöä? Mitä kestävän kehityksen koulukulttuuri tarkoittaa? Kuinka käsitellä monimutkaisia globaaleja ilmiöitä ymmärrettävällä ja arkipäivään linkittyvällä tavalla? Kuinka rohkaista oppilaita aktiiviseen kansalaisuuteen?

Osallistu Plan International Suomen ja Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometin järjestämään tiiviiseen ja vuorovaikutteiseen verkkokoulutukseen “Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa” vaikka kotisohvaltasi. Koulutukseen osallistuaksesi tarvitset oman tietokoneen internetyhteydellä sekä mikrofonilliset kuulokkeet.

Koulutuksessa käsitellään teemoja, kuten yhdenvertaisuus ja vihapuhe, kestävän kehityksen tavoitteet ja aktiivinen kansalaisuus. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja kestävän kehityksen tavoitteiden käsittelyyn opetuksessa, globaalien ongelmien juurisyiden pohdintaan ja oman toiminnan globaalien vaikutusten ymmärtämiseen.

Koulutus on 0,5 op laajuinen ja se koostuu viidestä 1,5h verkkokoulutuksesta sekä itsenäisesti suoritettavista reflektiivisistä välitehtävistä. Koulutus soveltuu yläkoulun ja lukion opettajille ja rehtoreille.

Verkkokoulutuspäivät: 29.10, 5.11, 12.11, 19.11 ja 26.11 kello 16.15-17.45

 

Koulutuksen jälkeen:

  • ymmärrät, mikä on koulun rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
  • tiedät, mitä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kuinka käsitellä niitä opetuksessa
  • tiedät, mitä ovat normit ja etuoikeudet ja miten ne vaikuttavat vihapuheilmiöön
  • ymmärrät, minkälaisilla keinoilla vihapuhetta voidaan ennaltaehkäistä koulumaailmassa
  • osaat edistää yhdenvertaisuutta ja tukea oppilaiden osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta

 

Ilmoittautuminen  verkkolomakkeella 25.10.2019 mennessä

Koulutus toteutetaan OPH:n opettajien täydennyskoulutusrahoituksella.

 

Lisätietoja: globaalikasvatuksen suunnittelija Anna-Kaisa Hiedanniemi Plan