Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2021

Transformer 2030 – tulevaisuuden tekijät

 
**huom! Kevään 2021 koulutukset järjestetään etäkoulutuksina Zoom-verkkoalustalla** 

Eväitä kestävän tulevaisuuden taitamiseen 

Tuntuuko kestävän tulevaisuuden ajatteleminen mahdottomalta? Koetko, että isot ja mutkikkaat ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja eriarvoisuuden kasvu, ovat liian isoja haasteita ratkaistaviksi?  

Tulevaisuuskuvamme voivat olla usein lannistavia, minkä vuoksi tarvitaan kykyä kuvitella vaihtoehtoisia, toivottavampia ja kestävämpiä tulevaisuuksia, eli konkreetteja utopioita. Mutta miten konkreetti utopia rakennetaan ja mitä se tarkoittaa ekologisen kestävyyden, sukupuolten moninaisuuden tai kulutuskriittisyyden näkökulmista?   

Tässä koulutuksessa syvennetään omaa osaamista kestävän tulevaisuuden ydinteemoista ja sovelletaan tulevaisuusajattelua menetelmänä kasvatuksessa ja opetuksessa.  

”Tulevaisuusajattelulihakseni on löydetty!” 
 

Mitä saat koulutuksesta?  

  • Tietoa monimutkaisista kestävyyskysymyksistä ja keinoja viedä kestävää systeemimuutosta käytäntöön.   
  • Menetelmiä tuoda tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuslukutaitoa osaksi kasvatusta ja koulutusta.   
  • Työkaluja, joiden avulla kestävän tulevaisuuden tarkastelu ja rakentaminen toimijuuden ja transformatiivisen oppimisen kautta omassa yksikössä ja oppilaitoksessa on mahdollista.   
  • Aikaa oman osaamisen kehittämiseen ja kollegoiden kohtaamiseen: yhdessä tekemällä saat varmuutta ja rohkeutta uudistaa kestävän tulevaisuuden kasvatusta.   
     

”Merkittävin koulutuksen aikaansaama muutos oli oman ammatti-identiteetin vahvistuminen, koin verkostoituneeni ja sain hyviä näkökulmia kasvatustyöhön.” 
 

Kenelle?   

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle. Koulutuksessa on kaikille yhteisiä sekä kullekin kohderyhmälle suunnattuja osioita. Odotamme osallistujilta sitoutumista koulutuskokonaisuuteen, eli verkko-opetuspäiviin ja niiden välillä toteutettavaan kokeiluun omassa työssä. Koulutus on osallistujille maksuton. 

Koulutuksen sisältö ja toteutus  

Yhden lukukauden mittainen koulutus sisältää ennakkotehtävän, kolme koulutuspäivää sekä projektityön toteutuksen omassa oppilaitoksessa. Transformer 2030 -hanke huipentuu vuoden 2021 lopussa järjestettävään päätösseminaariin, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Koulutus on laajuudeltaan 4 opintopistettä ja päätösseminaari on laajuudeltaan 0,5 opintopistettä.  

Ilmoittaudu verkkokoulutukseen alla olevista linkeistä! 

Verkkokoulutus: Etelä-Suomi kevät 2021  

Verkkokoulutus: Länsi-Suomi kevät 2021 

Verkkokoulutus: Pohjois-Suomi kevät 2021 

Kouvola syksy 2021 

Kuopio syksy 2021 

Kouluttajina ja sparraajina toimivat hankkeessa mukana olevien tahojen asiantuntijat 

African Care ryAmnesty International Suomen osastoEettisen kaupan puolesta Eetti ryYmpäristökasvatusjärjestö FEE Suomi rySuomen PakolaisapuRauhankasvatusinstituutti rySuomen RauhanliittoSeta rySuomen Lähetysseura, Suomen Rauhanpuolustajat ja Taksvärkki ryLasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulu, Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Kudelma – kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen verkosto, Tohtorikoulutettava, Emma Kurenlahti (VO, KM, aikuisopettajan pedagoginen pätevyys) ja tutkija ja opettajankouluttaja Antti Rajala, Helsingin yliopisto, Helsingin yliopisto koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Transformer 2030 koulutus on Opetushallituksen rahoittama, ja sitä koordinoi Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry

Lisätietoa koulutuksesta antaa:  

Projektipäällikkö Charlotta Holmström 

charlotta.holmstrom(at)fingo.fi 

https://www.globaalikasvatus.fi/verkosto/tukea-opetukseen/transformer-2030-hanke

Kurkkaa myös hankkeen blogit: 

https://www.globaalikasvatus.fi/blogit-ja-artikkelit/blogit/tulevaisuus-tehdaan-yhdessa-transformer-2030-opettajien-ja 
https://www.globaalikasvatus.fi/blogit-ja-artikkelit/blogit/utopia-paikka-jota-ei-viela-ole  

Advertisement