Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2021

Orivedellä kehitetään Erasmus+ -hankkeiden avulla koulujen toimintakulttuurista entistä kestävämpää ja vastuullisempaa

Oriveden koulujen Erasmus+ -hankkeissa oppilaat ovat mukana aktiivisina toimijoina. Oppilaiden aktiivinen rooli koulun toiminnan kehittäjinä tuo kehittämistyön ruohonjuuritasolle ja tekee sen näkyväksi koulun arjessa. 

Oriveden kaupungissa on viime vuosina otettu merkittäviä askeleita ympäristökasvatuksen saralla. Keskeinen rooli tässä työssä on ollut Oriveden koulujen Erasmus+ -kansainvälisyyshankkeilla. Jokaisella Oriveden alakoululla, yläkoululla ja lukiolla on tällä hetkellä käynnissä yksi tai useampi Euroopan unionin rahoittama Erasmus+ -hanke. Useamman hankkeen teemana on kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Viime syksynä käynnistynyt Oriveden yhteiskoulun ja lukion yhteinen Erasmus+ -hanke Hello Teenager! on mahdollistanut ympäristökasvatuksen nostamisen keskiöön koulun toiminnan kehittämisessä. Oriveden yhteiskoulu on lähtenyt mukaan Vihreä lippu -ohjelmaan. Yhteiskoululla on käynnistynyt oma ympäristöagentti-toiminta, johon kaikki halukkaat koulun oppilaat voivat lähteä mukaan. Oriveden lukio puolestaan lähtee tavoittelemaan OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia. Tavoitteena on saavuttaa sertifikaatti koulun Erasmus+ -hankkeen hankekauden päätteeksi syksyllä 2022. Keke-työtä toteuttavat yhteistyössä lukion Erasmus+ -tiimi, koulun hyvinvointiagentit sekä UNESCO-tiimi. Lukio-opiskelijoilla on keskeinen rooli toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Orivedellä on panostettu vahvasti koulun henkilökunnan koulutukseen. Jokaiselta Oriveden koululta löytyy yksi tai useampi ympäristökasvattaja. Tällä hetkellä neljä Oriveden yhteiskoulun ja lukion opettajaa osallistuu osana Erasmus+ -hanketyöskentelyä Syklin ympäristökasvattajan koulutusohjelmaan ulkona oppimisen painotuksella. Koulutuksessa opettajat laativat kouluille oman ympäristökasvatussuunnitelman. Oriveden esimerkillisen mittava panostus opetushenkilöstön koulutukseen varmistaa koulujen toimintakulttuurin kehittämisen ja ympäristökasvatuksen vakiinnuttamisen osaksi koulujen toimintaa. 

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on Orivedellä kaikkien koulujen yhteinen tavoite. Kansainvälisyys ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen muodostavat toisistaan erottamattoman kokonaisuuden. Oriveden koulujen kansainvälisyys-tiimin nimi vaihtui viime keväänä kansainvälisyyden ja kestävän tulevaisuuden tiimiksi, mukana tiimissä ovat nyt koulujen kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen vastuuhenkilöiden lisäksi myös koulujen keke-vastaavat. 

Oriveden koulujen edustus on mukana seudullisissa kehittämisverkostoissa ja Oriveden lukio kuuluu kansainväliseen Unesco-koulujen verkostoon. Maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen kasvattaminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä ympäristön, kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden suojeleminen ovat keskeisiä Unesco-kouluverkoston toiminnan tavoitteita. 

YK:n Agenda 2030 tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tehtävä työ yhdistävät kouluja ympäri maailmaa. Oriveden koulujen kansainvälisyyden ja kestävän tulevaisuuden tiimi kokoontuu ympäri lukuvuoden säännöllisesti ja suunnittelee miten Orivedellä tuetaan lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi ja vastuullisiksi maailmankansalaisiksi. 

Lue lisää aiheesta Ympäristökasvatuslehden 1/2021 julkaisusta.

Jenni Decandia, Oriveden yhteiskoulu ja lukio

Oriveden kansainvälisyyden ja kestävän tulevaisuuden tiimin puheenjohtaja sekä Hello Teenager! -hankkeen hankekoordinaattori

Advertisement