Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2022

Globaalikasvatuksen työpajat yläkouluun ja toiselle asteelle

Globaalikasvatuksen työpajat yläkouluun ja toiselle asteelle – teemoina pakolaisuus ja kestävä rauha

Rauhankoulu tarjoaa globaalikasvatuksen työpajoja ajankohtaisista rauhan teemoista Tampereen seudun kouluille. Työpajat ovat kouluille maksuttomia. Vapaita aikoja on vielä keväälle 2022.

Työpajoissa syvennytään ajankohtaisiin rauhankysymyksiin ja pakolaisuuteen Afganistaniin tai Etelä-Sudaniin sijoittuvien tarinoiden kautta. Tarinallisuuden ja osallistavien menetelmien avulla pohditaan konfliktien taustalla olevia juurisyitä sekä harjoitellaan maailmankansalaisen taitoja kuten erilaisten näkökulmien ottamista, toisen asemaan asettumista ja vaikuttamisen taitoja.

Työpajat tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta sekä laaja-alaista osaamista. Teemat kytkeytyvät luontevasti esimerkiksi äidinkielen, yhteiskuntaopin, maantiedon, filosofian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetustavoitteisiin ja -sisältöihin.

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet koostuvat kullekin osallistuvalle ryhmälle yleensä kahdesta työpajasta (kesto 90 min per paja) sekä ennakkotehtävästä. Räätälöinti on mahdollista ryhmän mukaan.

Rauhankoulun varaukset voi tehdä sähköpostitse kouluvierailut@rauhanliitto.fi

tai puhelimitse 044 434 1224 / Hanna Heinilä

Huomioithan, että nämä työpajat eivät sovellu ryhmille, joissa on pakolaistaustaisia oppilaita. Työpajoissa käytettävät eläytymismenetelmät voivat herättää vahvojakin tunteita ja aiheet tulla lähelle, mikäli osallistujilla on omakohtaista kokemusta pakolaisuudesta. – Voit kysyä myös muita globaalikasvatuksen työpajojen sisältöjä ryhmällesi.

Lisää tietoa Rauhankoulun nettisivuilla: https://rauhanliitto.fi/rauhankoulu/ajankohtaista/rauhankasvatuksen-tyopajat-teemoina-pakolaisuus-ja-kestava-rauha

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Rauhankoulun kevään 2022 toimintakokonaisuudet toteutetaan osana EU-rahoitteista ”Peace School on Migration” -hanketta, jonka kouluvierailuissa teemoina ovat pakolaisuus ja rauhankysymykset. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Advertisement

Alueellinen globaalikasvatussuunnitelma 2022 – 2024

Kansainvälisyys ja globaalikasvatus koskevat kaikkia opetuksen piirissä olevia lapsia ja nuoria varhaiskasvatuksesta lukioon sekä kasvatus- ja opetushenkilöstöä. Maailmankansalaiseksi kasvaminen kuuluu kiinteänä osana kasvatuksen ja opetuksen sisältöihin ja toimintakulttuuriin. Kestävät arvot sekä toisten ihmisten ja kulttuurien avoin kohtaaminen ovat koulun toimintakulttuurin perustana kaikissa oppiaineissa.

Alueellinen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen kehittäjätyöryhmä on lukuvuoden 2021-2022 aikana vastannut alueellisen yleissivistävän koulutuksen globaalikasvatussuunnitelman päivitystyöstä. Päivitetty suunnitelma on voimassa vuosille 2022 – 2024. Tampereen toiminta-alueen paikallisten opetussuunnitelmien toimeenpanoa tukevan alueellisen globaalikasvatuksen suunnitelman tarkoituksena on vahvistaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen globaalikasvatusta luontevana osana oppimista, yksikön arkea ja toimintakulttuuria.

Alueellinen yleissivistävän koulutuksen globaalikasvatussuunnitelma