Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2022

Yhdessä vahvoja -hanke

Yhdessä vahvoja -hanke on Opetushallituksen tukema ja Tampereen kaupungin koordinoima yleissivistävän koulutuksen seutukunnallinen kansainvälistymisen ja kansainvälisyyden kehittämishanke. Hanke käynnistyi 1.8.2021.

Hankkeessa ovat mukana yhteistyökumppaneina Hämeenkyrön, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Urjalan, Vesilahden ja Ylöjärven kunnat. Seutukunnan edustajista koottu hankkeen ohjausryhmä kokoontuu 6-8 kertaa lukuvuoden aikana. Seutukunnallisen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Oriveden kaupungin edustaja Jenni Decandia.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää alueellista kansainvälisyys- ja globaalikasvatusta yhteistyössä Pirkanmaan seutukunnan yleissivistävän koulutuksen opetuksenjärjestäjien kanssa. Yhteistyöryhmässä jaetaan hyviä kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen käytänteitä ja vinkkejä sekä suunnitellaan yhteisiä tapahtumia. Hankkeessa järjestetään myös maksuttomia koulutuksia ja työpajoja seutukunnan opetushenkilöstölle. Koulutusten tavoitteena on tukea opetushenkilöstöä kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen aihekokonaisuuksien käyttöönotossa osaksi omaa opetusta.

Hankkeen ohjausryhmässä kehitetään myös yhteistä benchmarking-toimintaa. Seutukunnallinen ryhmä tekee yhteistyötä myös muiden valtakunnallisten kansainvälisyyshankkeiden kanssa ja osallistuu valtakunnallisiin kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen koulutustilaisuuksiin niin osallistujana kuin oman osaamisen jakajana.

Seutukunnallisen ryhmän yhtenä tärkeänä tehtävänä on päivittää alueellinen yleissivistävän koulutuksen globaalikasvatuksen ja kansainvälisyyden suunnitelma.

Advertisement