Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2023

Rauhankoulun globaalikasvatuksen työpajat

Monipuolisin työtavoin ja tarinallisuuden keinoin pidettävät Rauhankoulun kouluvierailut on suunnattu peruskoulun 4.– 9. luokille ja toisen asteen opiskelijoille. Toiminta on kouluille maksutonta.

Kevätkaudella 2023 työpajojen sisällöksi voi valita esimerkiksi Kenian, Etelä-Sudanin tai Sambian tilanteesta kertovan draamatarinan. Tositapahtumiin pohjautuvien tarinoiden kautta käsitellään ajankohtaisia rauhan ja kestävän kehityksen kysymyksiä sekä Agenda 2030 – kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta.

Tarinallisuuden ja osallistavien menetelmien avulla harjoitellaan maailmankansalaisen taitoja, kuten erilaisten näkökulmien ottamista, toisen asemaan asettumista ja vaikuttamisen taitoja. Työpajoissa pohditaan, mitä voimme tehdä kestävän kehityksen ja rauhan puolesta. Globaalihaasteiden taustalla olevia juurisyitä ja syy-seuraussuhteita tarkastellaan ikätasoisesti.

Rauhankoulun työpajat tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista. Sisällön painotuksia on mahdollista muokata opettajan toiveiden mukaan. 

Lähiopetuksena tarjoamme globaalikasvatuksen kokonaisuutta, joka muodostuu yleensä kahdesta työpajasta (kesto 90 min/ paja) sekä ennakkotehtävästä. Lähiopetuksessa sovellamme matalan kynnyksen draama- ja osallistavia menetelmiä.

Kouluvierailut etäyhteyksin

Työpajoja on tarjolla etäyhteyksin ympäri Suomen. Oppilaat voivat olla lähiopetuksessa luokkatilassa ja Rauhankoulun ohjaajat ovat etäsovellusten välityksellä yhteydessä luokkaan. Työpajoissa käytetään monipuolisia, osallistavia työtapoja.

Etäyhteyksin työpajan kesto on yleensä kaksi oppituntia (kaksoistunti, 90 min). Lukion etäpaja voidaan tarvittaessa tiivistää 75 minuuttiin. Saatavilla on myös pidempiä globaalikasvatuksen kokonaisuuksia.

Rauhankoulun varaukset

Varauksen voi tehdä myös sähköpostitse kouluvierailut@rauhanliitto.fi tai puhelimitse 044 434 1224 / Annika Laattala

 Lisää tietoa Rauhankoulun nettisivuilla

https://rauhanliitto.fi/rauhankoulu/ajankohtaista/opettaja-varaa-globaalikasvatuksen-tyopajat-kevaalle-2023

Advertisement

Satakielikuukausi 21.2.–21.3.

Satakielikuukausi on äidinkieltä ja kielellistä moninaisuutta juhliva jakso, jota vietetään Kansainvälisen äidinkielen päivän 21.2. ja Maailman runouden päivän 21.3. välissä. Monikielisyys näkyy erilaisten kohtaamisten, keskustelun, projektien, taiteen ja yhdessä tekemisen kautta.

Haastamme kaikki mukaan tarkastelemaan äidinkielen ja kielten merkitystä kodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla, kirjastoissa ja kulttuurikeskuksissa Satakielikuukauden 21.2.–21.3. aikana.

Satakielikuukautta on vietetty Suomessa vuodesta 2015.  Satakielikuukauden koordinoiva taho on ollut vuodesta 2020 lähtien Monikielinen kirjasto yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa.

Mukaan tapahtumajärjestäjäksi

Satakielikuukausi on kaikille avoin tapahtumakokonaisuus. Mukaan ilmoitettuja erilaisia tapahtumia ja hankkeita yhdistää se, että ne tavalla tai toisella huomioivat kielellisen moninaisuuden ja äidinkielen merkityksen. Satakielikuukausi toteutetaan siihen osallistuvien organisaatioiden ja tekijöiden omalla rahoituksella. Järjestävä taho vastaa omasta tiedotuksestaan ja ilmoittaa tapahtuman julkaistavaksi tämän sivuston kautta. 

Ilmoita tapahtuma: https://satakielikuukausi.fi/

Lisätietoja / Tag kontakt / Information: monikielinen.kirjasto@hel.fi