Kaikki kirjoittajan Tiina Sarisalmi artikkelit

Meidän nuoret – yhteisöllisyys lisää Oriveden lukion hankkeiden vaikuttavuutta

Kaikki mukana ideoinnissa

Lauantaina 29.8. Oriveden lukion opiskelijat tutustuivat aamupäivän ajan lukion uusiin hankkeisiin sekä niiden tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin. Kaikki lukiolaiset pääsivät mukaan ideoimaan hanketyöskentelyn toteutumista Oriveden lukiolla.

Päivän teemana oli nuorten hyvinvointi ja päivän tavoitteena osallistaa kaikki lukiolaiset lukuvuoden 2020 – 2021 hyvinvointipainotteisen hanketyöskentelyn suunnitteluun: Oriveden lukiossa toteutuu lukuvuonna 2020 – 2021 Liikkuva opiskelu -hanke Terve nuori! ja myöhemmin
syksyllä 2020 käynnistyvä Erasmus+ KA2-hanke Hello Teenager!

Tavoitteena kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oriveden lukion Erasmus+ -hankkeessa keskeisimpinä tavoitteina ovat nuorten hyvinvoinnin
ja osallisuuden lisääminen, kansainvälisyyden vahvistaminen koulun arjessa sekä kestävän
tulevaisuuden rakentaminen.

Hello Teenager! -hankkeen kahden vuoden hankekausi on työskentelyn osalta jaettu osioihin, joissa vuorollaan keskitytään lukion uudesta opetussuunnitelmasta tuttuihin tavoitteisiin:

 • hyvinvointiosaaminen
 • vuorovaikutusosaaminen
 • yhteiskunnallinen osaaminen
 • eettisyys ja ympäristöosaaminen
 • globaali- ja kulttuuriosaaminen

Työskentelyä ryhmissä

Lukiolaisten päivä käynnistyi lauantaina yhteisellä aamupalalla, jonka jälkeen opettajat
esittelivät omalle ryhmälleen Hello Teenager! ja Terve nuori! -hankkeet
hankekoordinaattorien laatiman diaesityksen avulla.

Hanke-esittelyiden jälkeen oli nuorten vuoro ryhtyä toimiin. Nuoret pääsivät erilaisten osallistavien menetelmien avulla vaikuttamaan Oriveden lukion hanketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorilta kerättiin päivän aikana ideoita siitä, miten hankkeiden teemat hyvinvointi, kansainvälisyys ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen voisivat näkyä koulun arjessa. Hanketyöskentelyn jälkeen vuorossa oli lounas, jonka jälkeen lukiolaisten koulupäivä päättyi ylioppilasjuhliin Oriveden liikuntahallilla.

Kaikki kehityskelpoiset ideat käyttöön!

Hankekoordinaattorit keräsivät päivän tuotokset talteen, käyvät nuorten ideat yhdessä läpi ja huolehtivat, että nuorten ääni saadaan aidosti kuuluviin ja kaikki nuorten kehityskelpoiset
ideat otetaan Oriveden lukiolla käyttöön.

Nuorilta tulikin monia erinomaisia ideoita! Tässä mainittuina joitakin lukiolaisten kehittämisideoita:

Hyvinvoinnin edistämiseksi nuoret toivovat lukioarkeen taukojumppia tai muuta liikunnallisuutta jokaiselle oppitunnille sekä enemmän ulkona oppimista.

 • yhteisöllisyyttä voitaisiin parantaa järjestämällä luokkien välisiä turnauksia.
 • lukiolaiset toivoivat myös koko lukiolle yhteistä teemailtapäivää aiheesta “Terveellinen ruoka ja liikunta”.
 • jaksamista parantaisi koululla tarjottava terveellinen välipala.
 • kouluruokailuun lukiolaiset toivoisivat useammin kasvisruokapäiviä.
 • opiskelijat toivoisivat kotitaloutta osaksi opintoja, sitä voitaisiin tarjota osana opintokokonaisuutta, jossa aiheena olisi terveellinen ruoka ja/tai eri maiden ruokakulttuurit.
 • eri maiden ruokakulttuurit voisivat näkyä myös kouluruokailussa, jossa tarjottaisiin eri maiden ruokia.
 • kansainvälisyys voisi näkyä Oriveden lukiossa myös useampien vieraiden kielten tarjontana esimerkiksi verkkokursseina.
 • kestävän tulevaisuuden rakentamiseen lukiolaiset toivovat osaamisen kasvattamista erilaisten luentojen ja työpajojen muodossa.

Tiivistä yhteistyötä nuoriso- ja liikuntapalvelujen kanssa

Oriveden lukion hyvinvointipäivään osallistui hankekoordinaattorien lisäksi myös Oriveden
kaupungin nuoriso-ohjaaja, joka vastaa orivesiläisten nuorten vapaa-ajan kv-tiimin
toiminnasta. Oriveden lukio, Oriveden nuorisopalvelut ja Oriveden liikuntapalvelut tekevätkin
hankkeiden osalta tiivistä yhteistyötä yhteisenä tavoitteenaan nuorten hyvinvoinnin sekä
yhteisöllisen “meidän nuoret” -ajattelutavan vahvistaminen. Yhdessä olemme enemmän:
Kun kaupungin eri toimijat yhdistävät voimansa, suunnittelevat ja toteuttavat hankkeita
yhdessä, pystytään hankkeiden vaikuttavuutta lisäämään huomattavasti.

Oriveden lukion Erasmus+ Hello Teenager! -hankekausi alkaa lokakuussa. Hanke tarjoaa
nuorille mahdollisuuden tutustua kumppanikoulujen maihin, kieleen ja kulttuureihin.
Hanketyöskentely kannustaa opiskelijoita pohtimaan tarkemmin myös omaa identiteettiään.

Hankkeen seurauksena nuorten eurooppalainen identiteetti vahvistuu ja heistä kasvaa
maailmankansalaisia, jotka ymmärtävät kestävän tulevaisuuden rakentamisen olevan aivan
jokaisen meidän vastuulla. eTwinning-työskentely sekä kansainväliset hanketapaamiset
Portugalissa, Kroatiassa, Saksassa ja Italiassa mahdollistavat globaalin verkostoitumisen ja
kokemuksia yhteistyöstä vieraalla kielellä monikulttuurisessa työyhteisössä.

Hello Teenager! -hanke tarjoaa lisäksi usealle orivesiläiselle nuorelle myös mahdollisuuden lähteä kahden kuukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon Saksaan ja Portugaliin.

Hello Teenager! -hankekumppanit:

 • Oriveden yhteiskoulu (hankekoordinaattori)
 • Oriveden lukio
 • Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin – Kroatia
 • Liceo Classico Statale Pilo Albertelli, Rome – Italia
 • Agrupamento de Escolas de Alvaiázere, Alvaiázere – Portugali
 • Gymnasium Am Turmhof, Mechernich – Saksa

Kirjoittaja: Jenni Decandia, Oriveden koulujen kv- ja globaalikasvatustiimin puheenjohtaja

Advertisement

Tekemistä teemapäiväksi: Runoralli

Runoralli – tehtävä ystävyydestä yli rajojen

runoralli-2018Tänä lukuvuonna Tampereen seudun kv-toimijoiden ja Maailmankoulun yhteinen luovuuteen ja maailmankansalaisuuteen kannustava hanke on ”Runoralli”, jossa kutsumme mukaan kaikenikäiset lapset ja nuoret riimittelemään moninaisten lasten Suomesta, erilaisten kulttuurien kunnioituksesta tai melkein mistä vain, millä voimme tehdä tätä yhteistä planeettaamme edes hitusen paremmaksi. Runoja voi kirjoitella, kuvittaa, lausua yhdessä ja yksin tai esittää esim. räppinä (ja videoida), suomeksi tai monikielisesti. Runoralli sopii aiheeksi melkein mille tahansa oppitunnille tai teemapäivän työpajaksi.

”Hei kamu, lähde mukaan vaan
runoileen, räppään tai laulamaan.
Täss´ matkassa on tyyli vapaa
ja jokaine on hyvä omalla tapaa.

On sun herkkus vaik´ Vaakon nakki
tai päälläs vaarin palttoo takki.
Mulle sä oot ihan oo ja koo,
nyt yhdes´ mennään: soom Moro, joo!”

Osallistukaa runoralliin kirjoittamalla ryhmän tai ryhmien kanssa jatkoa yllä olevalle runolle (tai sen sisältämälle ajatukselle) omalla itsenäisellä tavallanne. Aiheena on kaiken kattava ystävyys ilman rajoja. Myös muita kieliä ja murteita voi vapaasti käyttää sanoilla leikitellessä. Tyylilaji on vapaa, kunhan siitä jää muisto tähän runojatkumoon. Voitte käynnistää myös oman runoralliketjun, josta muut voivat jatkaa… Näin syntyisi pieniä puroja, joista kasvaa iso runomeri.

Kirjoittakaa ryhmän tai luokan tunnus (esim. 3A), koulun/yksikön nimi ja kunta runon loppuun nimimerkiksi. Vuoden mittaan runokokonaisuus kasvaa kulkiessaan eri reittejä ryhmältä toiselle.

Jos osallistutte Maailmankoulun laukun mukana runoralliin, niin runonne palautuu muiden joukossa automaattisesti Tarja-Kaarinalle. Jos osallistutte runoralliin sähköisesti kiertävänä versiona, niin tarkoituksena on, että runoralliketju palautuu viikon 10/2019 loppuun mennessä osoitteeseen tiina.sarisalmi@orivesi.fi tai tarja.laaperi@tampere.fi. Jos siis runoilette kevätlukukaudella 2019, niin lähetättehän runoketjun jommallekummalle yllä mainituista.

Tavoitteena on keväällä 2019 saada runoja esille ja ihasteltavaksi jollekin seutukuntamme keskeiselle paikalle, esimerkiksi kirjastolle.

Tervetuloa mukaan yhteiseen Runoralliimme!

Yhteistyöterveisin,
Tampereen seudun kv-kehittäjät ja Tampereen seudun Maailmankoulu

Lisätietoja: tiina.sarisalmi@orivesi.fi  tai  tarja.laaperi@tampere.fi