Aihearkisto: Yleinen

Kansainvälisyys- ja globaalikasvatus osaksi koulun arkea!

Tervetuloa Tampereen seudun opettajille suunnattuun koulutusiltapäivään kuulemaan, miten toteuttaa kansainvälisyys- ja globaalikasvatusta helposti omassa luokassa.

Koulutuksessa esitellään erilaisia matalan kynnyksen projekti-ideoita kotikansainvälisyyteen sekä eTwinning ja Erasmus+ -ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia.

Ohjelma:

12.00 – 12.30 Kahvitarjoilu ja tapahtumatori, jossa on mahdollista tutustua eri koulujen ja kuntien esimerkkeihin.

12.30-13.15 Huomaa hyvä! Tytti Suopelto: Vahvuudet hyvinvointia lisäämässä. Tampereen kansainvälinen koulu/luokanopettaja

13.15 – 13.30 Keskustelua ja verkostoitumista

13.30-14.15 Helppoa ja hauskaa kotikansainvälisyyttä. eTwinningin ja Erasmus+ -ohjelman tarjoamat mahdollisuudet. Jenni Decandia, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija, Oriveden kaupunki

Ilmoittaudu mukaan: 

https://eeventti.fi/koulutukset/osake/kansainvalisyys-ja-globaalikasvatus-osaksi-koulun-arkea-1968

Advertisement

Rauhankoulun globaalikasvatuksen työpajat

Monipuolisin työtavoin ja tarinallisuuden keinoin pidettävät Rauhankoulun kouluvierailut on suunnattu peruskoulun 4.– 9. luokille ja toisen asteen opiskelijoille. Toiminta on kouluille maksutonta.

Kevätkaudella 2023 työpajojen sisällöksi voi valita esimerkiksi Kenian, Etelä-Sudanin tai Sambian tilanteesta kertovan draamatarinan. Tositapahtumiin pohjautuvien tarinoiden kautta käsitellään ajankohtaisia rauhan ja kestävän kehityksen kysymyksiä sekä Agenda 2030 – kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta.

Tarinallisuuden ja osallistavien menetelmien avulla harjoitellaan maailmankansalaisen taitoja, kuten erilaisten näkökulmien ottamista, toisen asemaan asettumista ja vaikuttamisen taitoja. Työpajoissa pohditaan, mitä voimme tehdä kestävän kehityksen ja rauhan puolesta. Globaalihaasteiden taustalla olevia juurisyitä ja syy-seuraussuhteita tarkastellaan ikätasoisesti.

Rauhankoulun työpajat tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista. Sisällön painotuksia on mahdollista muokata opettajan toiveiden mukaan. 

Lähiopetuksena tarjoamme globaalikasvatuksen kokonaisuutta, joka muodostuu yleensä kahdesta työpajasta (kesto 90 min/ paja) sekä ennakkotehtävästä. Lähiopetuksessa sovellamme matalan kynnyksen draama- ja osallistavia menetelmiä.

Kouluvierailut etäyhteyksin

Työpajoja on tarjolla etäyhteyksin ympäri Suomen. Oppilaat voivat olla lähiopetuksessa luokkatilassa ja Rauhankoulun ohjaajat ovat etäsovellusten välityksellä yhteydessä luokkaan. Työpajoissa käytetään monipuolisia, osallistavia työtapoja.

Etäyhteyksin työpajan kesto on yleensä kaksi oppituntia (kaksoistunti, 90 min). Lukion etäpaja voidaan tarvittaessa tiivistää 75 minuuttiin. Saatavilla on myös pidempiä globaalikasvatuksen kokonaisuuksia.

Rauhankoulun varaukset

Varauksen voi tehdä myös sähköpostitse kouluvierailut@rauhanliitto.fi tai puhelimitse 044 434 1224 / Annika Laattala

 Lisää tietoa Rauhankoulun nettisivuilla

https://rauhanliitto.fi/rauhankoulu/ajankohtaista/opettaja-varaa-globaalikasvatuksen-tyopajat-kevaalle-2023

Satakielikuukausi 21.2.–21.3.

Satakielikuukausi on äidinkieltä ja kielellistä moninaisuutta juhliva jakso, jota vietetään Kansainvälisen äidinkielen päivän 21.2. ja Maailman runouden päivän 21.3. välissä. Monikielisyys näkyy erilaisten kohtaamisten, keskustelun, projektien, taiteen ja yhdessä tekemisen kautta.

Haastamme kaikki mukaan tarkastelemaan äidinkielen ja kielten merkitystä kodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla, kirjastoissa ja kulttuurikeskuksissa Satakielikuukauden 21.2.–21.3. aikana.

Satakielikuukautta on vietetty Suomessa vuodesta 2015.  Satakielikuukauden koordinoiva taho on ollut vuodesta 2020 lähtien Monikielinen kirjasto yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa.

Mukaan tapahtumajärjestäjäksi

Satakielikuukausi on kaikille avoin tapahtumakokonaisuus. Mukaan ilmoitettuja erilaisia tapahtumia ja hankkeita yhdistää se, että ne tavalla tai toisella huomioivat kielellisen moninaisuuden ja äidinkielen merkityksen. Satakielikuukausi toteutetaan siihen osallistuvien organisaatioiden ja tekijöiden omalla rahoituksella. Järjestävä taho vastaa omasta tiedotuksestaan ja ilmoittaa tapahtuman julkaistavaksi tämän sivuston kautta. 

Ilmoita tapahtuma: https://satakielikuukausi.fi/

Lisätietoja / Tag kontakt / Information: monikielinen.kirjasto@hel.fi 

Rasisminvastainen viikko 20-26.3.2023

Maailmankoulun vinkkejä viikon toteutukseen yläkouluihin ja lukioihin

Maailmankoulun vinkit viikon toteutukseen löydät täältä.

RASISMI

Rasisminvastaisella viikolla edistetään syrjimättömyyttä, antirasismia, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta. YK:n rasisminvastaista päivää vietetään 21.3. Tuona päivänä vuonna 1960 poliisi avasi tulen ja tappoi 69 rauhanomaisen mielenosoituksen osanottajaa Sharpevillessa, Etelä-Afrikassa. Vuonna 1966 YK:n yleiskokous julisti päivän kansainväliseksi rotusyrjinnän vastaiseksi päiväksi.

Rasismi voi näyttäytyä esimerkiksi yksilöiden ja ryhmien välisenä tahallisena ja tietoisena tekona tai tahattomana ennakkoluuloihin ja pelkoihin perustuvana rodullistavana käytöksenä. Ulkonäön perusteella saatetaan olettaa, miten toinen käyttäytyy, minkälainen on hänen kulttuurinsa tai uskontonsa. Ihmiset, joita ulkoisten ominaisuuksien perusteella altistetaan ulkopuolelta tuleville oletuksille, kohtaavat rasismia. Kun toisista ihmisistä tehdyissä stereotypioissa painottuvat kielteiset ominaisuudet, johtavat ne helposti ennakkoluuloiseen asenteeseen, jota tietämättömyys vielä voimistaa. Syrjinnän perusteena voivat lisäksi olla esimerkiksi sukupuoli, ikä, seksuaalinen suuntautuminen tai muunsukupuolisuus.

Rasismi voi näyttäytyä myös rakenteissa, kuten työelämässä, koulutuksessa, palveluissa olevina syrjivinä toimintatapoina ja prosesseina. Näissä tapauksissa organisaatiot, yritykset laitokset ja virastot syrjivät joko välittömästi tai välillisesti tiettyjä ihmisryhmiä.

Rasismin laajuuden ja vakavuuden hahmottavat parhaiten henkilöt, joihin rasismi kohdistuu. Rasismin yleisyydestä kertovat myös monet tutkimukset. Rasismi voi ilmetä vihapuheena, syrjintänä, väkivaltana tai näennäisen neutraaleina käytäntöinä, jotka tosiasiassa sulkevat ulos osan ihmisistä. Syrjintätapauksia ja viharikoksia ei tule nähdä pelkästään yksittäisinä tapauksina, vaan on tunnistettava niiden taustalla oleva rakenteellinen syrjintä ja rasismi.

VIHAPUHE

 • Rakentaa kuvaa meistä ja heistä.
 • Antaa stereotyyppisen kuvan jostain ihmisryhmästä.
 • On loukkaavaa, uhkaavaa ja pyrkii hiljentämään kohteena olevan henkilön.
 • Voi olla väkivaltaista tai rauhallisesti argumentoitua.
 • Uhkaa kohteen ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia.
 • Vihapuhuja on usein anonyymi.
 • Vihapuhuja vetoaa sananvapauteen tai puolustautuu viestineensä ”läpällä”.

Maailmankoulun vinkit viikon toteutukseen löydät täältä.

Hyvää rasisminvastaista viikkoa!

Lämpimin yhteistyöterveisin;

Tarja-Kaarina Lääperi

opettaja, globaali kestävä elämäntapa Tampereen Maailmankoulu tarja.laaperi@tampere.fi

Heidi Meltovuo

lukioiden globaalikasvatuksen yhteysopettaja heidi.meltovuo@tampere.fi

Toivon Agenda

Toivon ja kestävyyden suurtapahtuma

23.–24.5.2023

Agenda 2030-tavoitteet läheisiksi  – toiminnallisesti, vaikuttavasti ja näkyvästi.

Kenelle? Lapsille, nuorille ja kasvatusalan ammattilaisille
Missä? Ympäri Suomea ja virtuaalisesti

Ohjelmassa livestriimejä, kilpailuja, työpajoja, virtuaalivierailuja ja paljon muuta.

Osallistuminen on helppoa ja hauskaa!

 1. Kuka tahansa voi järjestää ohjelmaa Agenda 2030 -tavoitteisiin liittyen, missä tahansa. 
 2. Järjestäjä päättää missä ja miten ohjelma toteutuu, millainen ohjelma on ja kenelle se on suunnattu. 
 3. Järjestäjä ilmoittaa ohjelmansa osaksi tapahtumaa tällä lomakkeella. ​
 4. Lomake muutetaan ohjelmakortiksi Toivon Agenda-sivustolle.​
 5. Osallistujat löytävät ohjelman Toivon Agenda-sivulta ja osallistuvat siihen järjestäjän ohjeiden mukaisesti.

Lue lisää ja osallistu:

https://supervoimia.fi/toivon-agenda/

Kohti syrjimätöntä koulua -opintopiirit Tampereen seudun opettajille

Työkaluja antirasistiseen syrjinnän vastaiseen työhön  

Reflektoiva opintopiiri opettajille tarjoaa mahdollisuuden kartuttaa osaamistaan ja pohtia omaan työarkeen liittyviä yhdenvertaisuuden ja antirasismin kysymyksiä. Kevään opintopiiri on suunnattu Tampereen seudulla työskenteleville perusopetuksen sekä lukion opettajille. 

Opintopiiritapaamisissa keskustellaan näistä teemoista ohjatusti toisten opettajien kanssa ja tapaamisten välillä pohditaan yhdenvertaisuuden, syrjinnän vähentämisen ja antirasismin aiheita itsenäisesti itselle sopivalla tavalla.   

Tapaamisten ohjelma rakentuu Kohti syrjimätöntä koulua -oppimispäiväkirjan ympärille. Osallistujat saavat oppaan itselleen. Ennen opintopiirin alkua oppaaseen voi tutustua sähköisessä muodossa https://rauhankasvatus.fi/kohti-syrjimatonta-koulua/.  

Opintopiirissä etsitään ja jaetaan työtapoja syrjinnän ja rasismin vähentämiseksi koulussa.  

Opintopiirin ohjaa Rauhankasvatusinstituutin koulutussuunnittelija Elina Lauttamäki, VTM, TM. Tampereen tapaamisissa on mukana myös Tarja-Kaarina Lääperi, opettaja, globaali kestävä elämäntapa ja Oriveden tapaamisissa kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Jenni Decandia.

Tapaamiskertojen teemat:    

1.  Tapaamiskerta: Syrjimätön ja yhdenvertainen koulu.    

2.  Tapaamiskerta: Rasismin ja antirasismin teemat.    

3.  Tapaamiskerta: Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvät teemat.  

Opintopiirit kokoontuvat kolme kertaa. Opintopiirit järjestetään Tampereella ja Orivedellä. Voit ilmoittautua mukaan joko Tampereen tai Oriveden opintopiiriin.

Tampereen opintopiiri:

 • Keskiviikkona 22.2. klo 14.30-16.00 Tampereen kansainvälinen koulu Fista, Satakunnankatu 60, 33230 Tampere. 
 • Torstaina 9.3. klo 14.30-16.00 Tampereen kansainvälinen koulu Fista. 
 • Tiistaina 4.4. klo 14.30-16.00 Monitoimitalo 13, Pellavatehtaankatu 4, 33100 Tampere. 

Ilmoittaudu Tampereen opintopiiriin mukaan Eeventissä: https://eeventti.fi/koulutukset/tampere/kohti-syrjimatonta-koulua-opintopiiri-1860

Lisätietoja opintopiirista antaa Tarja-Kaarina Lääperi Tarja.Laaperi@tampere.fi   

Oriveden opintopiiri:

 • Tiistai 31.1. klo 14.15-15.45 Oriveden kaupungintalolla 
 • Tiistai 7.3. klo 14.15-15.45 Teamsissa 
 • Tiistai 28.3. klo 14.15-15.45  Oriveden kaupungintalolla.

Ilmoittaudu mukaan Oriveden opintopiiriin kasvatuksen ja opetuksen suunnittelijalle Jenni Decandialle jenni.decandia@orivesi.fi.

Joensuun kansainvälisyyspäivillä Unesco-lähettiläänä

Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät järjestettiin 10.-11.11.2022 Joensuussa. Tapahtuman InfoTorilla oli mukana Oriveden lukion opiskelijoita esittelemässä Unesco-koulujen toimintaa ja verkostohankkeita.

Torstai 10.11.2022

Hieman yli puolenyön venähtäneen nukkumaanmenon jäljiltä oli oikein mukava herätä kauniiseen herätyskellon pärinään puoli seitsemän aikaan torstaiaamuna. Hotellin aamupalalla nautimme croissantteja, pekonia ja herkullisia itse tehtyjä karjalanpiirakoita.

Aamiaisen jälkeen löysimme tiemme Joensuun yliopiston konservatoriolle joensuulaisen Tokmannin ja S-marketin jälkeen, kun olimme yrittäneet löytää muistitikkua. Valitettavasti emme sitä kuitenkaan löytäneet, mutta onneksi sille ei missään vaiheessa tullutkaan käyttöä. Aikamme ihmeteltyä roll-uppia saimme sen pystytettyä ja jopa pysymäänkin pystyssä. Ripustelimme opiskelijoiden viime keväänä tekemiä töitä esille ja valmistauduimme sekä henkisesti että fyysisesti tulevaan koitokseen.

Heti ensimmäisenä pisteellemme löysi tiensä amerikkalaisia tapahtumavieraita ja voisi sanoa, että päästiin kärsimään tulikokeesta. Pääsimme lounastamaan pienellä porukalla Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen Natura-ravintolaan. Ruoka oli hyvää, niin kuin meille lupailtiinkin ennen reissuun lähtöä.

Lounaan jälkeen kokoonnuimme Konserttisaliin kuuntelemaan kansainvälisyyspäivien aloitussanoja, joita meille kertoili kaupunginjohtaja Kari Karjalainen sekä opetushallituksen johtaja Samu Seitsalo. Heti tämän jälkeen pääsimme kuuntelemaan Raisa Forsterin tarinointia liittyen maailman moninaisuuteen.Tämän jälkeen oli pieni tauko, jonka aikana siirryimme kohti rinnakkaissessioiden järjestämispaikkoja. Sessioita oli yhdeksän erilaista ja niitä järjestettiin ympäri kampusta. Itse kävin pajassa, joka oli osoitettu aloitteleville kansainvälistyjille. Tämä infopläjäys oli selvästi tarkoitettu enemmänkin opettajille, joten sanoisin, ettei siitä ollut kovinkaan hyötyä minulle opiskelijana.

Rinnakkaissessioiden jälkeen oli kahvitarjoilu InfoTorilla. Tarjolla oli marjaisaa piirakkaa sekä juotavaksi kahvia, teetä taikka vettä. Sitten vuorossa oli jälleen erilaisia rinnakkaissessioita. Niitä oli taas kahdeksan. Tällä kertaa itseä kiinnosti eniten paja nimeltään: “Tunnetaitojen opettaminen draaman kautta.” Sinne siis suuntasin ja itse asiassa tämä sessio oli oikein mukava ja mielenkiintoinen. Kokeilimme pienellä porukalla muutamia erilaisia draamaharjoituksia, jotka liittyivät tunteisiin. Näiden jälkeen me opiskelijat lähdimme suuntaamaan hotellille. Ulkoilmassa meitä oli vastassa tihkusadetta, kosteutta ja pimeyttä. Konservatoriolla olisi ollut vielä yksi ohjelmanumero, jota opettajat jäivätkin kuuntelemaan.

Ennen seitsemää lähdimme Orivesi-porukalla kohti Joensuun taidemuseo Onnia, jossa oli vuorossa Joensuun kaupungin vastaanotto. Heti sisään tullessamme meitä vastassa oli Joensuun kaupunginhenkilökuntaa kättelyjonossa – olo oli kuin Linnanjuhlissa. Tilaisuudessa oli tarjolla maukasta ruokaa, hyvää juotavaa ja muutamia esityksiä, muun muassa kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jere Nuutiaisen puhe, Veila-yhtye kanteleensa kanssa ja Bärna Ela rauhoittamassa meitä hienolla äänellään. Illassa oli mukana myös tunnelmaa nostattava. Paikalla oli tietenkin myös hyvää seuraa. Vastaanoton jälkeen tallustelimme kaikki yhdessä kohti hotellia ja jokainen lähti sitten omille teilleen löytäen lopulta huoneisiinsa.

Aili, Oriveden lukion Unesco-lähettiläsPerjantai 11.11.

Joensuun kansainvälisyyspäivän perjantai valkeni kauniilla auringonnousulla. Saavuimme yliopistolle hieman jälkeen kahdeksan aamulla valmistelemaan Unescon ständiä yhdeksältä alkavaan tapahtumaan.

Päivä alkoi teatteriyhdistys RanKids:in ja Joensuun KIEKU-tiimin päivänavauksella, jossa esitettiin palasia monikulttuurisen teatteriyhdistys RanKids Divisionin dokumenttiteatteriesityksestä. Kyseinen teatteriesitys oli oikein ihana ja silmiäavaava monikulttuurisuudesta. Esitys oli oikein virkistävä päivänavaus ja upea kokonaisuus!

Teatteriesityksen ja ständillä oleskelun jälkeen alkoi mielenkiintoiset rinnakkaissessiot, joissa käsiteltiin erilaisia asioita liittyen kansainvälistymiseen. 45 minuutin sessioita löytyi muun muassa Erasmus+ hankkeeseen liittyen sekä toisten ihmisten arvostamisesta jakohtaamisesta. Itse osallistuin sessioon, jossa kerrottiin koskettavia maahanmuuttajien kotiutumistarinoita. Tämäkin – kuten kaikki päivien sessiot – oli mielenkiintoinen ja mieltä avartava.

Päivä päättyi luonaan sekä ständillä olon jälkeen loppusanoihin sekä kuohuviinitarjoiluun, jossa ilmoitettiin myös ensi vuoden 2023 kansainvälisyyspäivien kaupunki eli kotikaupunkini Pori. Tämän jälkeen koitti bussimatka takaisin Orivedelle, joka sujui mukavissa tunnelmissa muiden Unesco-lähettiläiden sekä eri opettajien kanssa jutellessa. Kaiken kaikkiaan matka oli todella mukava ja mielenkiintoinen. Oli mahtavaa päästä mukaan Joensuun kansainvälisyyspäiville Unesco-lähettiläänä!

Milja, Oriveden lukion Unesco-lähettiläs

Tutustu tarkemmin kv-päivien ohjelmaan:

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/xiv-yleissivistavan-koulutuksen-ja-varhaiskasvatuksen-kansainvalisyyspaivat

Tutustu tarkemmin Unesco-koulujen toimintaan:

https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/unesco-kouluverkosto-associated-schools-network-aspnet

Lue lisää Oriveden lukion Unesco-koulutoiminnasta:

http://www.orivedenlukio.fi/opiskelijalle/kansainvalisyys/unesco-koulu/

Iloisesti ihmisiksi! – Osaaminen syntyy yhdessä.

Usko tulevaisuuteen, toistemme kunnioitus ja myötätunto –

miten kansainvälinen toiminta rakentaa näitä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa?

Miten vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta?


Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät järjestetään 10.-11.11.2022 Joensuussa

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/xiv-yleissivistavan-koulutuksen-ja-varhaiskasvatuksen-kansainvalisyyspaivat

Ohjelma:

Torstai 10.11.2022 

Joensuun konservatorio ja  Itä-Suomen yliopisto. Yliopistokatu 4, Joensuu 

9.00-10.30 Lasten ja nuorten osallistava kohtaaminen.
Erätauko pohjautuu keskusteluun ja kokemuksellisuuteen. Siinä ei etsitä oikeita vastauksia ja kaikki ovat tasavertaisia keskustelijoita. Kansainvälisyyspäivät ottavat reilusti lapset ja nuoret mukaan miettimään miten ollaan ihmisiksi. Erätauko-keskustelut toteutetaan paikanpäällä Joensuussa noin 10 hengen ryhmissä sekä etänä Teamsissä. Tavoitteena saada mukaan oppilaita eri puolilta Suomea. Ilmoittaudu mukaan: https://link.webropol.com/s/nuortenkeskustelu2022

11.00   Ilmoittautuminen  aukeaa

11.00–13.00    InfoTori avoinna  

12:00-13:00   Lounas 

13: 00- 14.15   Avajaiset
Tervetuloa

Rakkaus maailman moninaisuuteen – taiteilija toisintekijänä
Saako erilaisuudesta ja outoudesta innostua? Maailma monimutkaistuu ja tulevaisuutta värittävät monenlaiset uhkakuvat. Toisaalta kansainvälistyminen avaa vaihtoehtoisia näkymiä ja ennalta-arvaamattomia mahdollisuuksia. Pitääkö kiinni totutusta ja turvallisesta vai uskaltaako hypätä tuntemattomaan? Voiko nykytaiteen kummallisuus auttaa ymmärtämään maailman moninaisuutta ja rohkaista toisintekemiseen? 
Raisa Foster (Dosentti, Itä-Suomen yliopisto ja Taideyliopisto)

14.30–15.15   Rinnakkaiset sessiot (A)

15.15–15.40   Tauko, InfoTori avoinna, kahvit 

15.40–16.25   Rinnakkaiset sessiot (B)

16.30–17.15  

Valmiuksia, kielitaitoa ja kulttuurinymmärtämistä
Maailmalla ei pelkällä itseensä uskomalla pärjää – mitä valmiuksia koulun tulisi antaa maailma valloittaville suomalaisille?
Kim Väisänen (Itäsuomalainen yrittäjä, startup-sijoittaja, sarjaepäonnistuja, tietokirjailija, hallitusamatööri )

19.00 – Joensuun kaupungin vastaanotto. Taidemuseo.   
Jälkipuinnit: ravintola  Bepop

 
Perjantai 11.11.2022

09.00–10.00   Päivänavaus: Raja-aitoja ja kulttuurien kohtaamisia.
Palasia monikulttuurisen teatteriyhdistys RanKidsin Divisions- dokumenttiteatteriesityksestä.
Teatteriyhdistys RanKids ja Joensuun KIEKU-tiimi  

10.00–10.20   Tauko, InfoTori avoinna. Kahvit  

10.20–11.15   Rinnakkaiset sessiot  (C)

11.20–11.30
Nuorten ajatuksia koulujen kansainvälisyydestä, oivalluksia ja nostoja torstain erätaukokeskusteluista
Erätaukokeskusteluun osallistuneita joensuulaisia nuoria

11.30-11.50   
Kestävän kansainvälisyyden käsikirja
Kestävyys ja vastuullisuus koulujen kansainvälisyydessä yhä tärkeämmässä roolissa. Haluamme kertoa yhteistä kestävyystarinaa kaikessa koulun toiminnassa. Kestävyyttä on myös lasten ja nuorten osallistaminen koko hankkeen aikana, osallistuminen tuo merkityksellisyyttä. Kestävän kansainvälisyyden käsikirjaan on koottu ajatukset siitä miten nämä teemat ovat vahvasti tekemisessä mukana helpolla ja vaikuttavalla tavalla. Jussi Tomberg Kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettaja, Oulun kaupunki.

11.50–12.50   Lounas, Itä-Suomen yliopisto,  InfoTori avoinna 

12.50–14.00   Päivien päätössanat

Mitä on planetaarinen kansalaisuus ja miksi se on nykyaikana välttämättömyys?  
Planetaarinen kansalaisuus tekee näkyväksi ihmisen vaikutusten piirin. Se auttaa tarkastelemaan maailmaa tosiasiaperustaisesti. Olemme samaan aikaan spatiaalisia, temporaalisia ja eksistentiaalisia toimijoita.  Nykyaikana ylitämme kansallisvaltioiden rajoja ketterästi ilman rajamuodollisuuksia internetin avulla. Olemme siis paitsi paikallisia myös alueellisia ja maailmanlaajuisia toimijoita. Jokainen ihminen on myös ylisukupolvinen toimija. Historiamme määrittää tätä hetkeä, jota elämme, mutta samalle luomme tulevaisuutta. Tulevaisuus ei siis tule jostakin valmiina, vaan sitä rakennetaan kaiken aikaa pienillä ja suurilla valinnoilla. Lisäksi jokainen ihminen on osa ei-inhimillistä todellisuutta esimerkiksi hengittäessään happimolekyylejä, joita kasvit valmistavat. Siksi jokapäiväisessä elämässä yhdistyy myös inhimillinen ja ei-inhimillinen todellisuus, mikä viittaa siihen kuinka ihminen hahmottaa olemassaolonsa maailmassa, jonka osana elämäänsä elää.
Arto. O . Salonen, Professori tä-Suomen yliopisto, Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsen, Snellman kesäyliopiston tiederehtori 

Kiitossanat ja kapula seuraavan vuoden kv-päivien organisoijille.

14:00  Kuohuviinitarjoilu (alkoholi/alkoholiton). 

Ilmoittautumiseen liittyviin kysymyksiin vastaa: Esa Räty (esa.raty @ joensuu.fi)

Tilaisuus on maksuton osallistujille. Matka- ja majoituskuluista jokainen vastaa itse. 

Tilaisuus järjestetään vahvassa yhteistyössä Joensuun kaupungin, Itä-Suomen yliopiston (Joensuun kampus) ja Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.