Aihearkisto: Yleinen

Yhdessä vahvoja -hanke

Yhdessä vahvoja -hanke on Opetushallituksen tukema ja Tampereen kaupungin koordinoima yleissivistävän koulutuksen seutukunnallinen kansainvälistymisen ja kansainvälisyyden kehittämishanke. Hanke käynnistyi 1.8.2021.

Hankkeessa ovat mukana yhteistyökumppaneina Hämeenkyrön, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Urjalan, Vesilahden ja Ylöjärven kunnat. Seutukunnan edustajista koottu hankkeen ohjausryhmä kokoontuu 6-8 kertaa lukuvuoden aikana. Seutukunnallisen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Oriveden kaupungin edustaja Jenni Decandia.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää alueellista kansainvälisyys- ja globaalikasvatusta yhteistyössä Pirkanmaan seutukunnan yleissivistävän koulutuksen opetuksenjärjestäjien kanssa. Yhteistyöryhmässä jaetaan hyviä kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen käytänteitä ja vinkkejä sekä suunnitellaan yhteisiä tapahtumia. Hankkeessa järjestetään myös maksuttomia koulutuksia ja työpajoja seutukunnan opetushenkilöstölle. Koulutusten tavoitteena on tukea opetushenkilöstöä kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen aihekokonaisuuksien käyttöönotossa osaksi omaa opetusta.

Hankkeen ohjausryhmässä kehitetään myös yhteistä benchmarking-toimintaa. Seutukunnallinen ryhmä tekee yhteistyötä myös muiden valtakunnallisten kansainvälisyyshankkeiden kanssa ja osallistuu valtakunnallisiin kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen koulutustilaisuuksiin niin osallistujana kuin oman osaamisen jakajana.

Seutukunnallisen ryhmän yhtenä tärkeänä tehtävänä on päivittää alueellinen yleissivistävän koulutuksen globaalikasvatuksen ja kansainvälisyyden suunnitelma.

Advertisement

Europe Hour 9.5.

Alueellinen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen kehittäjätyöryhmä järjesti Tampereen alueen kouluille yhteisen Europe Hour -tapahtuman Eurooppapäivänä 9.5.2022. Yhteisen Teams-oppitunnin teemana oli yhdessä vahvoja. Tapahtumassa nähtiin eri kuntien esityksiä ja tutustuttiin kevään aikaisemman yhteisen, La Grande Lessive -teemapäivän tuotoksiin.

Keväällä 2022 järjestetty Tampereen koulujen yhteinen Europe Hour tapahtuma oli jo toinen, ensimmäistä kertaa yhteinen oppitunti toteutettiin keväällä 2021.

Globaalikasvatuksen työpajat yläkouluun ja toiselle asteelle

Globaalikasvatuksen työpajat yläkouluun ja toiselle asteelle – teemoina pakolaisuus ja kestävä rauha

Rauhankoulu tarjoaa globaalikasvatuksen työpajoja ajankohtaisista rauhan teemoista Tampereen seudun kouluille. Työpajat ovat kouluille maksuttomia. Vapaita aikoja on vielä keväälle 2022.

Työpajoissa syvennytään ajankohtaisiin rauhankysymyksiin ja pakolaisuuteen Afganistaniin tai Etelä-Sudaniin sijoittuvien tarinoiden kautta. Tarinallisuuden ja osallistavien menetelmien avulla pohditaan konfliktien taustalla olevia juurisyitä sekä harjoitellaan maailmankansalaisen taitoja kuten erilaisten näkökulmien ottamista, toisen asemaan asettumista ja vaikuttamisen taitoja.

Työpajat tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta sekä laaja-alaista osaamista. Teemat kytkeytyvät luontevasti esimerkiksi äidinkielen, yhteiskuntaopin, maantiedon, filosofian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetustavoitteisiin ja -sisältöihin.

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet koostuvat kullekin osallistuvalle ryhmälle yleensä kahdesta työpajasta (kesto 90 min per paja) sekä ennakkotehtävästä. Räätälöinti on mahdollista ryhmän mukaan.

Rauhankoulun varaukset voi tehdä sähköpostitse kouluvierailut@rauhanliitto.fi

tai puhelimitse 044 434 1224 / Hanna Heinilä

Huomioithan, että nämä työpajat eivät sovellu ryhmille, joissa on pakolaistaustaisia oppilaita. Työpajoissa käytettävät eläytymismenetelmät voivat herättää vahvojakin tunteita ja aiheet tulla lähelle, mikäli osallistujilla on omakohtaista kokemusta pakolaisuudesta. – Voit kysyä myös muita globaalikasvatuksen työpajojen sisältöjä ryhmällesi.

Lisää tietoa Rauhankoulun nettisivuilla: https://rauhanliitto.fi/rauhankoulu/ajankohtaista/rauhankasvatuksen-tyopajat-teemoina-pakolaisuus-ja-kestava-rauha

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Rauhankoulun kevään 2022 toimintakokonaisuudet toteutetaan osana EU-rahoitteista ”Peace School on Migration” -hanketta, jonka kouluvierailuissa teemoina ovat pakolaisuus ja rauhankysymykset. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Alueellinen globaalikasvatussuunnitelma 2022 – 2024

Kansainvälisyys ja globaalikasvatus koskevat kaikkia opetuksen piirissä olevia lapsia ja nuoria varhaiskasvatuksesta lukioon sekä kasvatus- ja opetushenkilöstöä. Maailmankansalaiseksi kasvaminen kuuluu kiinteänä osana kasvatuksen ja opetuksen sisältöihin ja toimintakulttuuriin. Kestävät arvot sekä toisten ihmisten ja kulttuurien avoin kohtaaminen ovat koulun toimintakulttuurin perustana kaikissa oppiaineissa.

Alueellinen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen kehittäjätyöryhmä on lukuvuoden 2021-2022 aikana vastannut alueellisen yleissivistävän koulutuksen globaalikasvatussuunnitelman päivitystyöstä. Päivitetty suunnitelma on voimassa vuosille 2022 – 2024. Tampereen toiminta-alueen paikallisten opetussuunnitelmien toimeenpanoa tukevan alueellisen globaalikasvatuksen suunnitelman tarkoituksena on vahvistaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen globaalikasvatusta luontevana osana oppimista, yksikön arkea ja toimintakulttuuria.

Alueellinen yleissivistävän koulutuksen globaalikasvatussuunnitelma

La Grande Lessive

Tampereen alueen koulut ja varhaiskasvatuksen yksiköt osallistuivat maailmanlaajuisen teemapäivän La Grande Lessive (Pyykkipäivä) viettoon maaliskuun lopussa. Päivän aikana tuotettiin taidetta teemalla ”Valo ja varjo” ja taideteokset ripustettiin näkyville kouluille tai kaupunkiympäristöön ohikulkijoita ilahduttamaan.

Pyykkipäivä oli yksi alueellisista globaalikasvatuksen teemapäivistä, jonka viettoon Tampereen alueen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen kehittäjätyöryhmä innosti kaikkia osallistumaan.

Lue lisää päivästä täältä:

Kohti kestäviä tulevaisuuksia

Miten tukea lasten ja nuorten kasvua muuttuvaan maailmaan?

Aika: torstai 17.3.2022 klo 13.30-16

Paikka: Teams-koulutus. Linkki lähetetään ilmoittautuneille päivää-kahta ennen koulutusta.

Kohderyhmä: Koko perusopetuksen henkilöstö, Kestävä tulevaisuus- tai Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa pohtivat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet kasvattajat ja opettajat

Kouluttaja: Tarja-Kaarina Lääperi, perusopetus, Globaali kestävä elämäntapa, Tampereen kaupunki

Koulutuksen tarkoituksena kirkastaa niitä tulevaisuustaitoja, joita jokainen lapsi ja nuori tarvitsee aikuistuessaan muuttuvassa maailmassa. Tämä tulevaisuustaitokasvatus on työmme yhteistä ydinaluetta. Mutta mitä tulevaisuustaidot ovat ja miten niitä viedään työn arkeen? Mitä tulevaisuusajattelu tarkoittaa kasvattajalle ja opettajalle? Miksi nämä asiat ovat välttämättömiä huomioida omassa työssä? Koulutuksessa saat tutkittua tietoa, vinkkejä ja arjen välineitä työhösi. Pohdimme yhdessä Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmän avulla tulevaisuusajattelun merkitystä omaan elämään ja valintoihin, työssä ja sen ulkopuolella.

Tulevaisuusajattelu ja tulevaisuustaidot ovat osa meidän yhteistä työtä, joten kaikki henkilöstön jäsenet ovat tervetulleita mukaan!

Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenteri Eeventeissä.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.3.2022

Koulutukseen mahtuu kaikki kiinnostuneet.

Lisätietoja koulutuksesta ja tulevaisuustaidoista voi kysyä Tarja-Kaarina Lääperiltä, tarja.laaperi@tampere.fi tai puhelin 040-3579684

Puhutaan suostumuksesta! Toimintaideoita seksuaalioikeuksien toteutumisen ja suostumuskulttuurin vahvistamiseksi

Kaipaatko työkaluja suostumuksen ja seksuaalioikeuksien käsittelemiseksi opetuksessa? Ota käyttöösi Amnestyn uusi Puhutaan suostumuksesta! -materiaali!

Materiaali sisältää yli 20 osallistavaa harjoitusta, joita voi toteuttaa eri oppiaineissa yksittäin tai laajempina kokonaisuuksina. Harjoituksissa nuoret pääsevät muun muassa keskustelemaan suostumuksesta erilaisten esimerkkien avulla, purkamaan median väkivaltamyyttejä ja harjoittelemaan vaikuttamista seksuaalioikeuksien puolesta.

Lataa materiaali heti käyttöösi Amnestyn kotisivuilta tai tule noutamaan paperinen versio Educa-messujen Kansalaisvaikuttamisen torilta 28.-29.1.2022!

https://www.amnesty.fi/amnestyn-materiaali-tarjoaa-kouluille-tyokaluja-suostumuskulttuurin-edistamiseen/

Olenko mukana kuulumassa? Työpaja oppilaille ja opiskelijoille yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivillä

Nuorten ääni kuuluviin 11.11.21 yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivillä

Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivien Erätauko-työpajassa oppilaat ja opiskelijat saavat mahdollisuuden keskustella siitä, miten he kokevat ja näkevät kansainvälisyyden omassa koulussaan sekä miten he osallistuvat ja voisivat osallistua kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen.

Tilaisuus toteutetaan verkossa. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiin linkki työskentelyalustalle.

Ohjeet opettajille

Toivomme, että välitätte tämän viestin oppilaille ja opiskelijoille omissa ryhmissänne, luokissanne ja koulussanne sekä mahdollistatte kiinnostuneiden oppilaiden osallistumisen. 

Oppilaat ilmoittautuvat mukaan yksilöinä ja osallistuvat Erätauko-työskentelyyn kukin omalta laitteeltaan. Ilmoittaudu tilaisuuteen alla olevasta linkistä.

 Aika: Torstai / Torsdag 11.11.2021  klo 9:00-11:00

Olenko mukana kuulumassa?

Tarkoituksena on kahden tunnin aikana pohtia, miten me lapset ja nuoret itse koemme kansainvälisyyden ja sitä kuinka kauas oma ääneni kuuluu. Kuuluuko ääneni kansainvälisyysprojektien suunnittelussa? Pääsenkö mukaan miettimään mitä hankkeissa tehdään? Miten hankkeisiin ja toimintaan pääsee mukaan? Olenko mukana rakentamassa globaalisti vastuullista koulua?

Erätaukomenetelmässä ei ole oikeita ja vääriä vastauksia. Se perustuu kokemuksellisuuteen ja omiin mielipiteisiin. Keskusteluista kerätään osallistujien oivalluksia, joita voidaan ryhmän niin halutessa jakaa muille. 

Lue lisää erätaukomenetelmästä https://www.eratauko.fi/

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/olenko-mukana-kuulumassa-tyopaja-oppilaille-ja-opiskelijoille-yleissivistavan